Őseink európai közössége a Szepességről az MTV-n Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2011/03/11
Hirdetés

 

 

Az MTV „Átjáró” című műsora meghívást kapott a Szepességbe, egy tudományos konferenciára. A stáb tagjai a résztvevőkkel és meghívottakkal együtt idézték fel annak a vidéknek a történelmét, ahol évszázadokon keresztül három nép élt békében.

A Szepességet napjainkban Szlovákia kincses ládájának is nevezik. Egykori gazdagsága, az ott élők műveltsége, természeti és épített öröksége a vidéket egyedivé tette a királyi Magyarország területén. Az örökösök sokáig rosszul sáfárkodtak e kinccsel, a hajdani lakók kihaltak, vagy kényszer hatására hagyták el szülőföldjüket. Bizony, az egykori német ajkú cipszerek, magyar, vagy talán csak elmagyarosodott polgárok már csak mutatóban maradtak itt. Nehéz kimondani, de a közel 20 000 lakosú Késmárkon ma nem haladja meg a félszázat azok száma, akik még beszélik a magyar, vagy a szepességi szász, a cipszer nyelvet.
„Gyakran hivatkozunk az Európai Unióra, s mi felvidékiek nem is gondolunk arra, hogy szepességi elődeink megvalósították már saját kis Európájukat – osztja meg gondolatait a stábbal Rácz Olivér orvosprofesszor. -  Az ott lakók legalább három nyelven: németül, magyarul és szlovákul beszéltek, de a műveltebbek latinul is tudtak. Nincs olyan nemzete Európának, amelynek fiai ne fordultak volna meg a Szepességben.”
A budapesti székhelyű Genersich Antal Alapítvány három nagy múltú szepesi városban, Késmárkon, Lőcsén és Nedecen a közelmúltban rendezte meg három napos összejövetelét.
A szimpózium dr. Genersich Antal orvosprofesszornak (1842-1918), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, kora kiemelkedő tudósának állított emléket. A rendezvényen magyar, szlovák és lengyel tudósok, helytörténészek idézték fel az egykori cipszer vidék történelmét, életét, s híres szülöttének munkásságát. A történelmi családok egyike volt a Genersich család, amelynek tagjai 1509-ben érkeztek a Szepességbe. A cipszerek, noha a német nyelv egyik dialektusát beszélték, nagy békességben éltek a magyarsággal, 1848-ban pedig Kossuth oldalán harcoltak. Ma már csak sírkövek, emléktáblák és alkalomadtán helytörténészek hirdetik az elődök, s ezen belül a Genersich család dicső múltját.

 

 

A konferencián a Magyar Televízió is részt vett, Bartók Csaba filmjét (szerkesztő: Borbás Anikó; műsorvezető: Debreceni Mihály) a TV-nézők március 11.-én, pénteken 18.17-kor az m2-n, az ismétlést március 14.-én, hétfőn 12.05-kor az m1-en tekinthetik meg.

Kapcsolódó bejegyzés: Lőcse hivatalosan is a Világörökség része

Forrás:

 

Hirdetés
Hirdetés