Lavina-ismeretek (6.) – Segítségnyújtás lavinába kerültek mentése során Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2011/01/25
Hirdetés

Sorozatunk befejező részében azokat a teendőket vesszük sorra, amelyeket akkor kell elvégeznünk, ha lavinába került társaink, vagy akár a közelünkben lavinába került ismeretlen túratársaink mentésében kell segítséget nyújtani. Örök érvényű figyelmeztetésként álljon itt a Magyar Turista Szövetség 1919-ben elfogadott „Turista tízparancsolat” 10., pontja: „Becsüld túratársaidat, s őket a bajban el ne hagyd, mert az becstelenség”.
Ø Próbáljuk szemmel követni társunk, ill. az őt mozgató hótömeg mozgását, megjegyezve
o  hol volt a lavina megindulásakor
o  hol bukkant fel utoljára (az örvénylő mozgás többször is a felszínre hozhatja, majd újból a mélybe ragadja)
o  hol áll meg az a hótömeg, mely elragadta társunkat.
Ø Azonnal hívjunk segítséget mobilon, adó-vevőn vagy a nemzetközi vészjel jelzéseivel – egy ember telefonáljon, a többi készüljön fel a mentésre.
Ø Higgadtan, határozottan és gyorsan cselekedjünk!
Ø Mindenki azonnal állítsa keresőre a jeladóját (ha közben mások is odaérkeznek, erre őket is figyelmeztessük).
Ø Kezdjük meg a szisztematikus keresést a piepsekkel, de egy valaki tartsa szemmel a lejtőt, hogy figyelmeztetni tudja a többieket, ha megindul egy második lavina (ebben az esetben mindenki váltson vissza adásra és meneküljön!).
o  Ha biztosan tudjuk, hogy a lavinába került személyen van jeladó, ne hagyjuk, hogy a felszínen heverő, szétszóródott tárgyak (de nem az integető kéz!) eltérítsenek a keresés metódusától.
o  Ha társunknál vagy nálunk nincs pieps, csak a szondázásban és a vak szerencsében bízhatunk – esélyünk minimális…
Ø Amennyire csak lehet, közelítsük meg eltemetett társunkat, majd szondázással állapítsuk meg pontos helyzetét a hó alatt (közben ne beszéljünk reményvesztésre okot adó dolgokat, mert az eltemetett mindent hall).
Ø Ha megtaláltuk az eltemetettet, ne húzzuk ki a szondát a hóból, mert csak így tudjuk megállapítani, hol és milyen mélyen van a társunk.
Ø Azonnal kezdjük meg az ásást, de nem közvetlenül az eltemetett fölött, hanem néhány lapátnyomnyival a szonda mellett. Az utolsó centiken kézzel kutassunk, nehogy sérülést okozzunk a lapáttal.
Ø Ha több embert elsodort a lavina, abban az esetben itt már 1 ember is elég, a többiek folytassák a kutatást.
Ø Ha elértük társunkat, haladéktalanul tegyük szabaddá légutait, szabadítsuk meg a mellkasát szorító hótól, hogy szabadon tudjon lélegezni, és azonnal kapcsoljuk ki a piepsét, hogy annak adása ne zavarja a további kutatást.
Ø A lehető legnagyobb óvatossággal ássuk és emeljük ki, ügyelve arra, hogy akár súlyos sérülései is lehetnek.
Ø Azonnal gondoskodjunk melegen tartásáról, ill. felmelegítéséről.
Ø A továbbiakban az elsősegélynyújtás általános szabályai szerint járjunk el.

Ajánlott irodalom:

Kapcsolódó bejegyzések:

Forrás: www.adventure.mountex.hu
Hirdetés
Hirdetés