200 éve született Blásy Ede, a Tengerszem-csúcs első ismert megmászója

200 éve született Blásy Ede, a Tengerszem-csúcs első ismert megmászója

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2020/05/06
1820. május 3-án született Blásy Ede (1820-1888) felkai zergevadász, kereskedő és földbirtokos. 1869 és 1874 között az ótátrafüredi szanatórium igazgatója, közreműködött a Magyarországi Kárpátegyesület megalapításában.
Hirdetés
200 évvel ezelőtt, 1820. május 3-án született Blásy Ede (1820-1888) felkai zergevadász, kereskedő és földbirtokos. 1869 és 1874 között az ótátrafüredi szanatórium igazgatója volt, közreműködött a Magyarországi Kárpátegyesület megalapításában. Aktívan részt vett az egyesület Magas-Tátrában végzett munkájában, a hegyivezető szolgálat megszervezésében, utak és menedékházak építésénél. Tátrafüred fürdőorvosaként saját költségén Blásy építette az első kőkunyhót a Felkai-völgyben, a Felkai-tó északkeleti partján levő vizes réten, kb. 1700 m magasságban. Közreműködött a Szalóki-tavak melletti kunyhó és a Menguszfalvi-völgyben a Hincó-tavi- és a Békás-tavi-patak összefolyásánál épült első menedékház felépítésében. 1840. július 30-án egy másik zergevadásszal, a 60 éves stólai id. Ruman Jánossal a Hunfalvy-hágó felől jutott fel a Tengerszem-csúcsra. Bár e könnyen elérhető csúcson jártak már előttük más zergevadászok és térképészek, mégis ezt tekintjük a csúcs első megmászásának. A csúcsról elé táruló látványról később Blásy így nyilat­kozott a Turisták Lapjában:
„Sok év telt el az óta, sok szép és sok szomorú időt éltünk át, de ama csudás benyomás, melyet ama páratlan kilátóponton akkor éreztem, egész hatalmában megújul az én lel­kemben, valahányszor az ott töltött első perczekre gondolok.”
Ugyancsak ő a csúcs 1853. augusztus 2-án, barátai társaságában történő második megmászása alkalmával nevezte el Tengerszem-csúcsnak. A névadás történetét szintén a már fentebb is említett lapban írja le Petrik Lajos. E szerint a csúcs má­sodik megmászása alkalmával nem csupán elkeresztelték a csúcsot, hanem ott helyben ki is állították a keresztlevelét. A német nyelven írt keresztlevél magyarul hozzávetőleg így hangzik:
Bélyegmentes bizonyítvány
Mi alulírottak bizonyítjuk, hogy 1853. évi augusztus 2-án, a Központi Kárpátok egy csú­csát megmásztuk, melyet egyhangúlag Tengerszemcsúcsnak neveztünk el. A csúcs köz­vetlenül a Tengerszem felett van, és úgy látszik, hogy magasságra nézve 5-ik sorban áll. Adja Isten, hogy a kik ezen a haza véghatárán álló csúcsot megmászták, boldog időket éljenek.

1853-1886 között tizenkilenc alkalommal járt a Tengerszem-csúcson, más-más kísérők társaságában, utoljára 1886. augusztus 29-én, 66 éves korában. 1845. október 6-án Lux Jakab és id. Breuer János felsőerdőfalvai vezetőkkel a Kis-Nyereg-hágóból indulva, a Jég-völgyi-csorba felől megmászta a Jég-völgyi-csúcsot, ez volt e csúcs második megmászása. 1873. január 15-én Gellhof Jakab hegyivezetővel feljutott a Nagyszalóki-csúcsra. Az út nem volt nehéz, havas lejtőn vezetett, de mégis ez volt az első téli tátrai csúcsmászás. Sílécet nem használtak, mivel ez akkor még ismeretlen volt a Tátrában.
Tisztelői 1891-ben a Tengerszem-csúcs déli oldalán egy márványtáblát helyeztek el „Blásy Ede emlékére” felirattal, de a táblát 1892-ben összetörték. Blásy Ede neve néhány helynévben mégis fennmaradt, mint pl. a Blásy-horhos, Blásy-völgy, valamint a Felkai-völgyben 1871-ben általa épített menedékház, amelyet 1873-ban a Gránát-falról lezúduló lavina söpört el, a ház alapjai azonban még ma is láthatók.
Forrás és fotó: https://www.fsz.bme.hu; Tátrai túrák
Hirdetés
Hirdetés