500 éve született Beata Łaska

500 éve született Beata Łaska

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2015/05/16
1515. május 17-én született a Tátra első, név szerint ismert turistája, Beata Łaska (1515-1576).
Hirdetés
500 évvel ezelőtt, 1515. május 17-én született a Tátra első, név szerint ismert turistája, Beata Łaska (1515-1576). A fennmaradt levéltári anyagok szerint Albert Lasky késmárki várkapitány felesége, Beata hajtotta végre az első, írásban is rög­zített kirándulást a Magas-Tátrában. A nemesi származású hölgy (lánykori nevén Beata Kościelecka) 1565 májusában érkezett a késmárki várba, miután első férje, a fiatalon elhunyt Eliasz Ostrogski (1510-1539) mágnás halála után feleségül vette őt a késmárki vár kapitánya, a lengyel Albert Lasky.
A vár úrnője rögtön megérkezése után, a pün­kösdi ünnepek alatt nagy kísérettel (többek között a késmárki polgármester és más városlakók társaságában) ki­rándulást tett a Tátrába, későbbi ku­tatások szerint valószínűleg a Késmárki-Zöld-tóhoz. Azokban az időkben nem volt szokás, hogy a nők a hegyek között barangoljanak, így 50 éves asszony nagy árat fizetett bátorságáért, hiszen a hegyekből visszatérve kegyetlen és maradi férje asszonyi en­gedetlensége és erkölcstelen viselkedése miatt a késmárki vár tornyába záratta, ahol hat (más források szerint nyolc) éven át fogva tartotta.
A toronyszobának mindössze két ablaka volt, az egyiken adták be a bezárt asszonynak az ételt, a másik kis ablaknyíláson kinézve pedig a Tátrát láthatta a távolban. Férje nem véletlenül záratta ebbe a szobába, így ugyanis egyetlen percre sem feledhette, miért is van házi őrizetben. Míg Beata a vár tornyában raboskodott, 20 évvel fiatalabb, kapzsi férje, aki nyilvánvalóan csak a hozomány miatt vette feleségül, beutazta Európát. Beata szenvedéseinek végül is az új sztaroszta, Jan Reubner vetett véget, aki 1573-ban kiengedte börtönéből. A hosszú bezártságtól addigra megtébolyodott asszonyt Reubner, férje akarata ellenére három évvel később Kassára szállíttatta, ahol 1576 júliusában, 11 évvel bebörtönzése után meghalt.
A késmárki vár mai látogatói is megtekinthetik azt a kis ablakot a vár tornyán, ahol Beata raboskodása éveit töltötte. Érdekesség, hogy Beata első házasságából származó leánya, Helška is anyjához hasonló sorsra jutott. A 20 éves asszonyt egy lengyelországi vár tornyába záratta, és 14 éven át őriztette férje, Lukáš Górze, mivel a szépséges Helška házasságát anyja, Beata érvénytelennek tartotta, mert az anyai hozzájárulása nélkül köttetett meg.
Forrás és fotó: https://www.pluska.sk, https://pl.wikipedia.org
Hirdetés
Hirdetés