215 éve született Rainer János György

215 éve született Rainer János György

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2015/04/04
1800. április 3-án született Rainer János György (1800-1872) szepesszombati zipser vendéglős.
Hirdetés
215 évvel ezelőtt, 1800. április 3-án született Rainer János György (1800-1872) szepesszombati zipser vendéglős. Rainer fiatalon, 1833-ban feleségével együtt vette bérbe a későbbi Tátrafüred területén akkor már létező fürdőtelepet, és irányítása alatt kezdődött meg a környék első, erősebb ütemű fejlődése, neki köszönhető a település felvirágoztatása. A közeli erdőrészeket parkosították, sétautak épültek a leglátogatottabb kirándulóhelyek felé, egymás után épültek fel az épületek. Zuhanykamrát, később kis vadászlak alakjában erdei zuhanyt készítettek, ekkor még melegítőkészülék nélkül. Működése alatt a település látogatottsága megsokszorozódott és nagy hírnévre tett szert. Rainer 35 évi áldozatkész munka után 1868-ban Schwarcz bécsi kereskedőnek adta el a fürdőt, aki az addigi kezdetleges, ámde nagy hírnévre szert tett telepet a kor igényei szerint tovább korszerűsítette, fejlesztette.

A Rainer-kunyhó építője

Rainer János nevéhez fűződik a Magas-Tátra első menedékháza, hiszen a Rainer-rét sarkán álló Rainer-kunyhót 1865-ban Rainer János György vezetésével szepesi turisták építették.
Az egy helyiségből álló, kőből épült kunyhó majd 20 évig szolgált menedékül az erre látogató turistáknak, majd a Zerge Szálló felépülte után annak tüzelőtárolójaként használták. A négyszögletes alaprajzú kőépületet 1998 nyarán helyreállították, napjainkban hegyi büfé működik benne, a bérlő a kicsiny épületben sherpa múzeumot is berendezett, a falakon körös-körül régi használati tárgyakat, a mászást és teherhordást megkönnyítő eszközöket, valamint fényképeket láthatunk kiállítva.
Rainer János György neve a már említett Rainer-kunyhón kívül a Rainer-emlékben és a Rainer-forrásban maradt fenn, amely az ótátrafüredi források egyike. A Rainer-emlék tulajdonképpen egy pavilon volt az Ótátrafüredről a Nagyszalóki-csúcsra vezető kék jelzésű turistaút mellett, a kis pavilon a 2004-es szélvihar során teljesen megsemmisült.
Forrás: Tátrai túrák

 

 

Hirdetés
Hirdetés