100 éve alakult meg a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság

100 éve alakult meg a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/12/28
1913. december 28-án a Magas-Tátra mentésügyének biztosítása céljából Tátraszéplakon megalakult a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság (TÖMB), a mai Hegyi Mentőszolgálat törté­nelmi elődje.
Hirdetés
100 évvel ezelőtt, 1913. december 28-án a Magas-Tátra mentésügyének biztosítása céljából Tátraszéplakon megalakult a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság (TÖMB), a mai Hegyi Mentőszolgálat törté­nelmi elődje. A szervezetet a Magyarországi Kárpátegyesület (MKE), a Magyar Turista Egyesület (MTE) és a Budapest Egyetemi Turista Egyesület (BETE) hívta életre. Első elnöke dr. Guhr Mihály volt, s olyan neves hegymászók és Tátra-járók, mint pl. Grósz Alfréd, Hefty Gy. Andor vagy Reichart Dezső is a szervezet tagjai lettek.

Kialakították a hegyimentés infrastruktúáját

A menedékházakban bevezették a bejelentkezési kötelezettséget, a Tátra lakott menedékházait és vadászházait jelentőhelyekké nyilvánították és közöttük telefonösszeköttetést létesítettek. A jelentőhelyek kialakításával egyi­dejűleg a fürdőhelyeket mentőhelyekké nyilvánították, s a szükséges mentőfelsze­reléssel (kötszerrel, sínekkel, hordágyakkal) ellátták.
A Tátrát mentési körzetekre osztották, a hivatásos (az MKE turistavezetői) és önkéntes (erre a célra jelentkező gyakorlott hegymászók) mentők számára elsősegély-nyújtási tanfolyamokat szer­veztek. A TÖMB-höz egyesületi vagy nemzeti hovatartozástól függetlenül bárki csatlakozhatott. Viszonylag könnyű helyzetben voltak, mert igen jól álltak a Tátrát tökéletesen ismerő hegyi vezetőkkel és önkéntesként jelentkező kiváló hegymászókkal, de több orvos is részt vett a mentésben fenn a hegyek között. Munkájukkal sok életet mentettek meg a hegyen, e szervezet nemes munkája működése teljes időszakában szakszerű és panaszmentes volt, a TÖMB működésének csak az I. világháború vetett véget.
100 éve alakult meg a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság-1
Adomány a tátrai mentőknek
100 éve alakult meg a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság-1
Forrás: Kovács Attila gyűjteménye
Grósz Alfréd az MKE 1914. évi évkönyvében ezekkel a szavakkal hívja fel a Tátrát járók figyelmét a mentésügy fontosságára:
„… Ti bajtársak pedig, akik a bérceink rögös sziklaösvényeit járjátok, kiket a Tátra megajándékozott ragyogó emlékek kincses adományával, kik hálával gondoltok a hegyi életre, akik gyakran láttátok, hogy a hegymászók egymásra vannak utalva, nyújtsatok segédkezet rászorult társaitoknak! Jertek, fogjunk össze mindannyian, le­gyünk eggyek bajtársi szent törekvésünkben: segítsünk annak, kit hűtlenül cserbenha­gyott a bércek csapodár szerencséje!"
Forrás: Tátrai túrák, Magyar hegyisport és turista enciklopédia.

 

 

Hirdetés
Hirdetés