255 éve született Genersich Keresztély Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2014/01/04
Hirdetés
255 évvel ezelőtt, 1759. január 4-én születette Késmárkon Genersich Keresztély (1759-1825) mineralógus, történész, teológus, a Tátra alapos ismerője. Több éven keresztül foglalkozott a Tátrával nemcsak mineralógusként, kirándulásai főleg a Késmárki- és a Jávor-völgybe vezették. Túráit nem ismerjük pontosan, de ismert, hogy 1797-ben járt a Vörös-tavi-völgyben. Valamikor 1797-1800 között egy létra elhelyezésével hozzáférhetővé tette a Jávor-völgyi Nedves-barlangot. Ugyancsak ezekben az években valószínűleg járt a Karó-tavi-völgyben, a Javorinai-Fekete-tó völgyében, Kis- és Nagy-Papirusz-völgyben, a Vörös-tavi-csúcson és a Bélai-dombon. 1804-ben Kas­sán és Lő­csén megjelen­tetett, a Tátra ásványtanával foglalkozó Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Kés­márk in Oberungarn, am Fusse der Carpathen c. művében olvashatjuk az első, írásban feljegyzett tátrai kirándulás történetét.

Az ő idejében igen szélesnek számító ismereteit a Reise in die Carpathen c., 1804-ben megjelent művében írta le, ebben a könyvben találkozhatunk először a Lomnici-csúcs elnevezéssel. Neve a Nagytarpataki-Hosszú-tó német elnevezésében (Genersich See) maradt fenn. A Ma­gyar­or­szá­gi Kár­pátegye­sü­let 1902-ben a ré­gi Tát­ra-ku­ta­tók em­lé­ké­re a hegy­ség lá­to­ga­tot­tabb pont­ja­in fe­ke­te már­vány­ból ké­szült – az­óta el­pusz­tult – em­lék­táb­lá­kat ál­lí­tott fel, Ge­ner­sich Ke­resz­té­lyét Bar­lang­li­ge­ten fel­avat­va.

Forrás: Tátrai túrák; http://www.fsz.bme.hu; http://www.evelet.hu
Hirdetés
Hirdetés