170 éve született id. dr. Szontagh Miklós Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/08/31
Hirdetés
Szontagh Dániel, Árva megye főszolgabírója, valamint az iglói születésű Szontagh Pentesilea gyermekeként 170 évvel ezelőtt, 1848. augusztus 11-én született id. dr. Szontagh Miklós (1848-1899) orvos, botanikus, a magashegységi klímaterápia hazai úttörője. A három nyelven (magyar, német, szlovák) nevelkedett Szontagh Miklós középiskoláit a sziléziai Teschenben végezte, majd 1868-ban Bécsben orvosi oklevelet szerzett. A diploma megszerzése után Pestre költözött, ahol a Királyi Magyar Természettudományi Társulat újjáalakításában vette ki részét. 1872-1876 között Európa több országát bejárva (Németország, Svájc, Franciaország, Olaszország, Törökország, stb.) érdeklődése a magashegyi klimatikus gyógymódok felé fordult. Utazásai során nem hanyagolta el botanika iránti érdeklődését sem.

Tátrai letelepedése nem volt véletlen, időközben ugyanis szervezetét tüdővész támadta meg. Az ótátrafüredi vízgyógyintézet vezetését 1873-ban kezdte el. Hamar világossá vált számára az a tény, hogy kicsi, nehéz körülmények között működő fürdőhelyen nem lehetséges a hatékony gyógyítás. 1875-ben Újtátrafüred megalapításával együtt kezdte meg Ótátrafüred szomszédságában az első gyógyszanatórium felépítését, melyben a fő gyógyító faktornak a tátrai levegő és napsugárzás számított. Szontagh felismerte, hogy a gyógyításban nagy szerepe van az egész évben érvényesülő „megfelelően ritkult levegőnek, a talaj, levegő, víz, vegetatio és helyi fekvés által szabott gyógyklímás hatásnak”. Az újtátrafüredi hidegvízgyógyintézet hivatalosan 1876. június 29-én kezdte meg működését, a betegek legtöbbje légzőszervi és emésztési bántalmak miatt kezeltette magát. A fürdőtelepülés 1883-ban új szanatóriummal bővült, mely az akkori Magyarország első, téli időszakban is működő magaslati gyógyhelye volt. Ettől az időszaktól kezdve Basedow-kórban szenvedőket is kezeltek az újtátrafüredi szanatóriumban.
Orvosi tevékenysége mellett Szontagh szenvedélyes természetjáró, hegymászó és síelő volt.  Aktív szerepet vállalt a Magyarországi Kárpátegyesület létrehozásában, haláláig a Tátra osztály elnökeként tevékenykedett. 1883 és 1885 között Tátra-Vidék címmel hetilapot szerkesztett, melyben számos botanikai, zoológiai, geológiai és turisztikai írás látott napvilágot. Rendszeresen jelentek meg írásai a Vasárnapi Újságban, a Természettudományi Közlönyben és az Orvosi Hetilapban. Az először 1885-ban kiadott tátrai kalauza a kor egyik legmegbízhatóbb tátrai útikalauza volt. Nagy síelő volt és a zergevadászat kedvelője. 127 sítúrát tett a Tátrában, többek között a Gerlachfalvi-csúcs katlanába és a Nagyszalóki-csúcsra is. Viszonylag fiatalon, 56 évesen halt meg, az általa építtetett családi sírboltba temették el. Halála után fia ifj. dr. Szontagh Miklós folytatta apja törekvéseit.

Hirdetés