210 évvel ezelőtt született Lux Jakab Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2012/10/20
Hirdetés
Jozef Huber gyűjteményéből

210 évvel ezelőtt, 1802. október 18-án született Lux Jakab (1802-1873) felsőerdőfalvai zipser tanító, hegyivezető, zergevadász, a XIX. század első harmadának egyik legismertebb vezetője a hegység déli oldalán. Alighogy elfoglalta tanítói állását, máris megkezdte a hegység bejárását, és 1825-ben már turistákat vezetett fel a Lomnici-csúcsra, ahol élete során összesen 98 alkalommal járt.

1845. október 6-án Blásy Edével részt vett a Jég-völgyi-csúcs második megmászásán, és már 1857-ben ismerte a később Jordán útnak nevezett utat az Öt-tótól a Lomnici-csúcsra. Zergevadászatnál is alkalmazták, gyógynövényekkel és méhészettel is foglalkozott.
A kor másik ismert vezetője, Still János mintegy Lux Jakabbal versenyezve 1861-ig 80 alkalommal mászta meg a Lomnici-csúcsot. Nem kétséges, hogy a kor­szak turista sike­reiben nagy ré­szük volt a veze­tőknek, akik saját példájukkal se­gítették elő a hi­vatásos vezetők képzésének és alkalmazásának mielőbbi beve­zetését.
Forrás: Tátrai túrák, http://www.fsz.bme.hu
Hirdetés
Hirdetés