225 éve született François Sulpice Beudant Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2012/09/01
Hirdetés

225 évvel ezelőtt, 1787. szeptember 5-én született François Sulpice Beudant (1787-1850) francia ás­ványkutató és geológus. 1818-ban geológiai és ásványtani kutatóúton járt Magyarországon. Eljutott a Szepességbe, azon belül a Tátra keleti részére, a Késmárki-völgybe. E kirándulás során barometrikus és háromszögelési magassági méréseket végzett. Egyesek állítása ellenére nem járt a Lomnici-csúcson, de háromszögelési módszerrel 2427 m-ben állapította meg a csúcs magasságát.
 
Bejárta a Szepesség és a Podhale településeit is. Útjának ta­pasztalatait 1822-ben, Párizsban megjelent „Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant ľannée 1818” c., négy kö­tetes művében adta közre, melynek 2. kötete foglalkozik a Tátrával. Könyve rövidített változata 1825-ben Lipcsében jelent meg német nyelven. Ezt a művet tekinthetjük a Kárpátok geológi­ájával foglalkozó első összefoglaló munkának, egyúttal Magyarország első geológiai térképének, amely a Tátra geológiai profilját is tartalmazza. A teljes kiadás az utazás leírásán kívül több más információt (pl. népességi adatokat) is magába foglal.
Forrás: Tátrai túrák, http://www.fsz.bme.hu
Hirdetés
Hirdetés