160 éve született báró Mednyánszky László Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2012/04/21
Hirdetés

160 évvel ezelőtt, 1852. április 23-án született báró Mednyánszki László (1852-1919) festőművész, a századforduló magyar festészetének legtermékenyebb és legtalányosabb alakja. Festői tehetsége korán jelentkezett, Zürichben, Münchenben és Párizsban tanult, ekkortájt festett tájképein a barbizoniak hatása érezhető. A nemesi családból származó tehetséges festő anyja halála után, 1883-ban Nagyőrre (Szepes vármegye) vonult vissza.

1889-től 1892-ig Franciaországban tartózkodott, s az ott megismert impresszionizmus hatására műveinek szürkén borongós alaptónusát lassan levegős, közvetlen festésmód váltotta fel. Műveit műfajok szempontjából három fő csoportra oszthatjuk: tájképek, csavargóképek és katonaábrázolások. Tájfestészete a barbizoni felfogásból indult, de örökös vándorlása során a természet alapos ismeretéből festői igényessége rendkívüli erejű műveket alkotott. Nyaranta Nagyőrön dolgozott, de a Tátráról az Adriáig bejárt minden vidéket.
1896 és 1905 között készült képeit ismét sötét színárnyalatok, sűrű fényárnyék-hangulatok jellemzik, melyek csak 1909 körül oldódnak újra világosabb tónusúvá. Az I. világháború kitörése idején ismét Budapesten tartózkodott, s harctéri rajzolóként bejárta Galíciát, Szerbiát és Dél-Tirolt. Tájképfestészete mellett műveinek másik nagy csoportját az ún. csavargóképei alkotják, melyek mintegy előkészítői későbbi katonaábrázolásainak. Csavargókat és meggyötört katonákat ábrázoló képei gyakran látomásszerűek.
Hirdetés
Hirdetés