390 évvel ezelőtt hunyt el Johannes Bocatius Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2011/10/29
Hirdetés
390 évvel ezelőtt, 1621. október 31-én hunyt el Johannes Bocatius (1568-1621). Johann Bock néven Németországban, a lausitzi Vetschau városában született. Drezdában, majd a csehországi Jihlavában tanult, azután tanárát követve 1590-ben Magyarországra jött. 1593-ban az eperjesi evangélikus iskola rektora lett. Rektori évei alatt, Bocatius határozott kérésére 1596 és 1600 között Kunisch Ádám, a késmárki líceum rektora rendszeresen vezette az eperjesi és késmárki diákokat a Tátrába.

1596-ban rövid ideig Wittenbergben tanult és magiszteri fokozatot szerzett. 1598-ban Rudolf császár koszorús költővé avatta és nemességet adományozott neki. 1599-ben a kassai iskola vezetését bízták rá, de rövidesen városi jegyző, majd főbíró lett. 1604-ben megnyitotta városa kapuit Bocskai hadai előtt. Fejedelme 1606-ban követségbe küldte Németországba, de Rudolf császár elfogatta, és Prágában raboskodott évekig. 1610-ben felesége segítségével megszökött a börtönből (felesége, aki a várban cselédnek állt be, kenyérbe rejtett kötélhágcsót juttatott be cellájába), ám korábbi rangját többé már nem nyerte vissza. 1613-tól ismét a kassai iskolát igazgatta, 1618-ban azonban életkora miatt lemondott a hivataláról. 1621-ben Bethlen Gábort kísérte a nikolsburgi béketárgyalásokra, amikor útközben, a morvaországi Uhersky Brod-ban meghalt.
Hirdetés
Hirdetés