130 évvel ezelőtt született Karol Englisch Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2011/07/13
Hirdetés
Az 1900-as évek elejét a Magas-Tátrában a sportolásszerű hegymászás elterjedésével jellemezhetnénk leginkább. Ennek elterjedésében elévülhetetlen érdemei vannak a Krakkóban születetett Karol Englischnek (1881-1945), aki édesanyja, Antonia Englisch kíséretében számos, addig megmászatlan csúcsot hódított meg, legtöbbször id. Hunsdorfer János vagy fia, ifj. Hunsdorfer János vezetésével.

Bár tátrai túráinak leírásai sokszor túlzóak, mind­emellett számos csúcs (pl. 1897-ben a Varangyos-tavi-csúcs, 1898-ban a Papirusz-csúcs, 1902. augusztus 20-án édesanyjával, id. Hunsdorfer veze­tésével a Jávor-csúcs – amelyet édesanyjáról Antónia-csúcsnak nevezett el) első megmászójaként emlékezhetünk rá. A századforduló után években azzal vádolták, hogy olyan mászásokat is magáénak tulajdonított, amelyeket nem mászott meg, és meghamisította a túráin készült fényképeket. Englisch eleinte védekezett a vádak ellen, majd elhallgatott, ezért nevére sok éven keresztül árnyék vetődött. Idővel tisztázódott, hogy a vádak nagy része nem állja meg a helyét, egy részük azonban még cáfolatra vár. Kétségtelen érdemei mellett így nem fe­ledkezhetünk meg ezekről a túlzó, hamisított fényképekkel bizonyított első mászásairól sem, melyeket elmondása szerint id. Hunsdorfer vezetése mellett „vitt véghez”, akit tekintélyének elvesztése után megpróbált bűnbakként beállítani.
Az Englisch-csúcs
Englisch részese volt az első feljegyzett tátrai magashegyi sítúrának is, melynek során 1903. január 13-án Jordán Károly társaságában síléc­cel jutottak fel a Krizsnó 2040 m magas csúcsára, így ez volt a Tátra első csúcsa, amelyet sílécen hódítottak meg. Nevét a Karbunkulus-gerincen található, 2276 m magas Englisch-cúcs (Malý Kolový štít) őrzi.
Hirdetés
Hirdetés