Miből áll egy parkőr munkája a Tátrai Nemzeti Parkban?

Miből áll egy parkőr munkája a Tátrai Nemzeti Parkban?

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2022/10/24
Hogyan dolgoznak, hányan vannak, hol és mikor lehet velük találkozni, milyen felszereléssel rendelkeznek a Tátrai nemzeti Park (TPN) őrei?
Hirdetés
A Portal Tatrzański interjút készített Grzegorz Lorekkel, a lengyel Tátrai Nemzeti Park (TPN) parkőrségének (Straż Parku) parancsnokhelyettesével.

Hogyan dolgoznak a parkőrök, hányan vannak, hol és mikor lehet velük találkozni, milyen felszereléssel rendelkeznek?

Hány ember dolgozik a Parkőrségben?

- Jelenleg nyolc parkőr dolgozik a Parkőrségben, de ez nem volt mindig így. Tízegynéhány éve még csak hárman-négyen voltunk, az őrök létszámát a nemzeti park struktújának megváltoztatása után emelték e jelenlegi szintre.

Milyen egy parkőr munkanapja?

A parkőrök munkájának minden napja más és más. Minden az évszaktól és a hozzá kapcsolódó konkrét veszélyektől függ. A parkőrök szolgálatban vannak reggel – néha nagyon korán –, délután, este és éjszaka. Munkánk nem csak a turistaforgalomhoz kapcsolódik. Védjük a park tulajdonát, a fatelepeket, a jegypénztárakat, de mindenekelőtt a természetet védjük, többek között az erdei kártevők és az orvvadászat elleni küzdelemmel. Tevékenységünk előre megtervezett, de gyakran előfordul, hogy változtatnunk kell rajta, mert pl. illegális jármű behajtására, szemétlerakásra, illegális fakitermelésre vagy falopásra, patakból való kőszedésre stb. utaló jeleket találunk vagy kapunk. Előfordul, hogy az éjszakai órákban egy menedékházból kapunk olyan információt, hogy egy furcsán viselkedő turista lámpa nélkül indult a gerinc felé, és esetleg öngyilkos akar lenni; hogy egy alkoholos befolyásoltság alatt álló turista veszélyes eszközzel fenyegeti a többi turistát vagy a menedékház személyzetét; hogy valaki nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott és megzavarta az éjszaka nyugalmát. Ilyen esetekben igénybe vesszük a rendőrség vagy a határőrség támogatását. Ez nem egyszerű dolog, hisz egyes menedékházakba csa kb. 45 perc múlva érünk ki, a Lengyel-Öt-tó völgyébe pedig például kb. két óra alatt. Ennyi idő alatt bármi megtörténhet.

Tehát nemcsak a valamilyen szabálysértést elkövető turisták „elfogásában” vesz részt, hanem a park tulajdonának védelmében is?

Igen, nem csak turisták „elfogásával” foglalkozunk, hanem a park tulajdonának védelmével is, melyek a következők: erdészházak, őrházak, a jegypénztárak, a történelmi értéket képviselő pásztorkunyhók és a nemzeti park turisták számára hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó egyéb infrastruktúra. Ezen túlmenően a természetvédelmi törvény előírásainak betartása terén a parkban vállalkozási tevékenységet folytató szervezeteket is ellenőrizünk. Fő feladatunk a természet védelme. A parkban sok védett állatfaj él, melyeket óvnunk kell pl. a természetet nem tisztelő, azt pusztító, illegálisan a nemzeti parkban élő, szintén törvény által védett vadakkal szemben. Ezekben a tevékenységekben a nemzeti park területi szolgálata (Służby terenowe) segít minket, a TPN mintegy 40 munkatársa felügyeli erdészeti védőkörzeteiket. A nemzeti park területi szolgálata felügyeli az erdőterületeket, a fakitermelők munkáját, az alpesi területeket, a hegymászó tevékenységet (felszíni és barlangi), síelést és sítúrázást, valamint folyamatosan természeti megfigyeléseket (állat- és növényvilág) végez a területén.

Milyen felszereléssel rendelkezik egy terepen tartózkodó vadőr? Milyen eszközöket használhat például egy olyan turistával szemben, aki nem hajlandó engedelmeskedni az utasításainak?

Minden, a terepen dolgozó parkőr rendelkezik mobiltelefonnal, rádiótelefonnal, elsősegélycsomaggal, az évszaknak megfelelő egészségügyi és biztonsági felszereléssel, valamint megfelelő ruházattal a szolgálat idejére. Törvényben biztosított jogunk van a nemzeti park területén természetvédelmi szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és az ilyen események szemtanúinak azonosítására. Az ilyen személy köteles olyan okmányt bemutatni, amelyből személyazonossága megállapítható. Jogunkban áll utasítást adni vagy bírságot kiszabni büntetőcédula formájában, valamint bírósághoz fordulni. A parkőrnek nehéz helyzetekben joga van közvetlen kényszerítő eszközöket – azaz fizikai erőt, gázspayt, bilincset – alkalmazni. Maroklőfegyverekkel is rendelkezünk.

Rajtakaptak, hogy szabálysértést követtem el a parkban. Milyen jogaim vannak? Visszautasíthatom a bírság elfogadását – akárcsak egy közlekedési bírság esetében? Mi az eljárás ebben a helyzetben?

Először is, amikor intézkedik, minden parkőrnek név szerint be kell mutatkoznia, és meg kell adnia beosztását vagy rangját. Ezután meg kell adnia a legitimáció alapját, azaz azt, hogy a turista milyen bűncselekményt követett el. Ha a tisztviselő úgy ítéli meg, hogy a szabálysértés pénzbírságra jogosít, tájékoztatnia kell azt a személyt, akivel szemben intézkedett. Az intézkedés alá vont személynek jogában áll megtagadni a bírság elfogadását, a parkőr erről is köteles tájékoztatni a turistát, ebben az esetben a park igazgatója bíróság elé terjeszti az ügyet.

Forrás és fotó: https://portaltatrzanski.pl
Hirdetés
Hirdetés