255 éve született Robert Townson

255 éve született Robert Townson

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2017/01/20
1762-ben született Robert Townson (1762-1827) angol természettudós, utazó, az edinburgi skót Királyi Társaság tagja (1791), az egyik első Tátra-kutató, aki barometrikus magassági méréseket végzett.
Hirdetés
255 évvel ezelőtt, 1762-ben született Robert Townson (1762-1827) angol természettudós, utazó, az edinburgi skót Királyi Társaság tagja (1791), az egyik első Tátra-kutató, aki barometrikus magassági méréseket végzett. 1793-ban, öt hónapos magyarországi utazása során egy hónapot töltött a Ma­gas-Tátra vidékén. Ő volt az első tudós, aki az akkori modern műszerekkel számos csúcs magasságát megmérte, s megállapította, hogy az 1440 öl (2730 m) magas Lomnici-csúcs magasabb a Krivánnál. Az angol utazó Mauksch Tamás ka­lauzolásával végzett utazásának tapasztalatait az 1793-ban, Londonban megje­lent Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793 c. művében adta közre. Ezt a művet, amely főleg a tátrai völgyek állat- és növényvilágával fog­lalkozott, pár év múlva francia (Voyage en Hongrie) és holland (Reise in Hongarijen) nyel­ven is kiadták. Az értékes rézlenyomatokkal illusztrált útleírás a Tátra-kutatás egyik klasszikus műve. Townson beszámolójában találkozhattunk az első, név szerint ismert tátrai vezetőről szóló feljegyzéssel. Ezek egy Grosser Hans nevű zergevadászról maradtak fenn, akit Townson az ismert vezetők húzódo­zása miatt fogadott föl, s aki őt a 1793. augusztus 9-én a Fehér-tavi-csúcsra vezette. Ezen kívül járt a Mészárszéken és a Krivánon is. Townson volt az első ismert tu­rista, aki feljutott a Lomnici-csúcsra, aki 1793. au­gusztus 17-én egy ismeretlen ve­zető kíséretében mászta meg az akkoriban leg­magasabbnak hitt tátrai csúcsot.
Forrás: Tátrai túrák, https://www.fsz.bme.hu
Hirdetés
Hirdetés