175 éve mászták meg először a Tengerszem-csúcsot

175 éve mászták meg először a Tengerszem-csúcsot

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2015/08/01
1840. július 30-án id. Ruman János stólai ve­zetővel Blásy Ede mászta meg először a Tengerszem-csúcsot.
Hirdetés

Blásy Ede mászta meg elsőként

175 évvel ezelőtt, 1840. július 30-án Blásy Ede mászta meg először a Tengerszem-csúcsot id. Ruman János stólai ve­zetővel. A csúcsról elé táruló látványról később Blásy így nyilat­kozott (Turisták Lapja, 1897. évf. 6-8. sz): „Sok év telt el az óta, sok szép és sok szomorú időt éltünk át, de ama csudás benyomás, melyet ama páratlan kilátóponton akkor éreztem, egész hatalmában megújul az én lel­kemben, valahányszor az ott töltött első perczekre gondolok.”
175 éve mászták meg először a Tengerszem-csúcsot-1
Tengerszem-csúcs
175 éve mászták meg először a Tengerszem-csúcsot-1
Forrás: Nagy Árpád
A csúcsot Blásy a csúcs 1853. augusztus 2-án, barátai társaságában történő második megmászása alkalmával nevezte el Tengerszem-csúcsnak. A névadás történetét szintén a Turisták lapjában írja le Petrik Lajos. E szerint a csúcs má­sodik megmászása alkalmával nem csupán elkeresztelték a csúcsot, hanem ott helyben ki is állították a keresztlevelét. A német nyelven írt keresztlevél magyarul hozzávetőleg így hangzik:

Bélyegmentes bizonyítvány

Mi alulírottak bizonyítjuk, hogy 1853. évi augusztus 2-án, a Központi Kárpátok egy csú­csát megmásztuk, melyet egyhangúlag Tengerszemcsúcsnak neveztünk el. A csúcs köz­vetlenül a Tengerszem felett van, és úgy látszik, hogy magasságra nézve 5-ik sorban áll. Adja Isten, hogy a kik ezen a haza véghatárán álló csúcsot megmászták, boldog időket éljenek.
Conrad Bexheft, Latinák Frigyes, Maximilian A Bieleky, Alexander Bieleky, Ludwig Haitsch, Friedrich Fleischer, Baróthy Antal, Eduard Blásy, Oskar Schelley.
Blásy Ede 1853 és 1886 között összesen 19 al­kalommal mászta meg a csúcsot, más-más kísérők társaságában. Tisztelői a csúcs déli oldalában 1891-ben emléktáblát he­lyeztek el, ame­lyet azonban nem sokkal később megrongáltak, majd pár év múlva nyomtalanul eltüntettek.
Forrás: Tátrai túrák; Fotó: Nagy Árpád

 

Hirdetés
Hirdetés