Harc a tátrai menedékházakért

Harc a tátrai menedékházakért

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/03/04
2012. december elején Tátraváros önkormányzatának kezdeményezésére találkoztak a város, valamint  a Szlovák Turisták Klubja és a JAMES Hegymászóklub képviselői a magas-tátrai menedékházak körül kialakult jogvita ügyében.
Hirdetés

2012. december elején Tátraváros önkormányzatának kezdeményezésére találkoztak a város, valamint  a Szlovák Turisták Klubja (KST) és a JAMES Hegymászóklub (SHS JAMES) képviselői a magas-tátrai menedékházak körül kialakult jogvita ügyében. A Magas-Tátra nyolc magashegyi menedékházának tulajdonjogáért folyik a harc egyrészt a KST és az SHS JAMES, másrészt Juraj Gantner késmárki vállalkozó, a Zöld-tavi menedékház korábbi bérlője között. (Juraj Gantner 24 éven át bérelte a menedékházat, és versenytárgyalást követően 2011-ben kénytelen volt befejezni bérlői tevékenységét – a szerk.)

Juraj Gantner nem nyugszik bele az eredménybe

Gantner 2012. szeptember közepén nem hivatalos levélben fordult az önkormányzati képviselőkhöz. Felhatalmazást kért a képviselőktől ahhoz, hogy vállalkozása Tátraváros nevében bírósági úton megtámadja a KST-nek, valamint az SHS JAMES-nek a magas-tátrai menedékházakhoz fűződő tulajdonjogát. Jelenleg Tátraváros tulajdonában van a menedékházak vagyoni értékének 45 %-ban, míg a fennmaradó 55 % a fenti turista- és hegymászó egyesületek tulajdonában van. A menedékházak többségét még az Osztrák-Magyar Monarchia, majd az első csehszlovák Köztársaság idején kezdték építeni, majd az 1989-es rendszerváltozás után kerültek a jogutód szervezetek tulajdonába. Mindkét szervezet azon az állásponton van, hogy tulajdonosi viszonyukhoz jogilag nem férhet kétség.
Arról a négy, egykor magántulajdonban volt, napjainkban a KST és az SHS JAMES közös tulajdonát képező menedékházról van szó, amelyeket a kommunista rendszer idején államosítottak. Ezek a Hunfalvy-völgyi, a Zöld-tavi, a Téry- és a Hosszú-tavi menedékház. E négy menedékház mellett – melyek mindegyikének a jogutódja hivatalosan be van jegyezve az ingatlan nyilvántartásba – meg szeretné szerezni a Gyopár, a Kő-pataki és a Szoliszkó menedékház, a Rainer-kunyhó, valamint a Tátralomnic és Kakaslomnic között található egykori Sportkemping területének tulajdonjogát is.
A turista- és hegymászó szervezetek véleménye szerint a városháza az ő oldalukon áll, a vita azonban ezzel még került lezárásra. A találkozón a város képviselői egyértelmű támogatásukat fejezték ki a turista- és hegymászó egyesületek irányába. „A késmárki vállalkozó semmilyen releváns bizonyítékot nem nyújtott be az önkormányzatnak, amely megkérdőjelezné a jelenlegi tulajdoni viszonyokat. A város egyértelműen kijelentette, hogy nem fog belemenni ilyen üzleti megoldásba” – tájékoztatta a sajtót Igor Koller, az SHS JAMES elnöke, aki szerint semmi sem bizonyítja a vállalkozó követeléseinek jogosságát. „Ha a város nem kap a vállalkozótól egyértelmű bizonyítékokat kérése alátámasztására, ez a vita nem folytatódik tovább” – kommentálta az önkormányzattal folytatott tárgyalásokat Koller. A késmárki vállalkozó viszont nem nagyon siet az állítását alátámasztó bizonyítékok benyújtásával. Véleménye szerint az ügyben most a városházán van a sor. A vita tehát még nem ért véget. Ugyanakkor február elején kerül sor az első bírósági tárgyalásra abban az ügyben, amelyet Juraj Gantner kezdeményezett a hegymászó- és turistaszervezetek ellen e a Zöld-tavi menedékház bérbeadásával kapcsolatban.

 

Hirdetés
Hirdetés