A Tátra Klub házi szánkóversenye Tátra-lomnicon Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2012/01/22
Hirdetés

 

 

1910. január: A februári nagy nemzetközi szánkóverseny előkészítése érdekében nagy tevékenységet folytat a TC. Tátralomnicon. A karácsony óta tartó igazi hóban dus téli időjárás lehetővé tette, hogy az uj szánkázó-pálya a legjobb karba hozható legyen.

 

A rendes napi tréningre igy a pályát egész hosszan át lehetett használni s a legkülönbözöbb szánfajták egész serege népesítette be naponkint a pályát. A nagy számok tréningjét megkönnyitette az, hogy a ródlik számára épült 2 kilométer hosszu külön pálya is megnyilt s igy elvonta a nem sportszerüen szánkázó közönséget a sportpályától.

 

Az uj pálya első komoly erőpróbáját a Tátra Klub házi szánkázóversenye képezte, amely a hónap 14-én folyt le, nagy érdeklődés közepette. A versenyek sima lefolyása a pálya helyes építését bizonyitja. A versenyben elért sebességek nem a legjobbak.
Ennek oka az, hogy a résztvevő csapatok csak rövid idő óta treniroztak, továbbá, hogy a verseny alatt erős hóesés volt s a friss hó puhasága csökkentette a gyorsaságot. A verseny rendezését gróf Széchényi István a TK. igazgatóságának tagja vezette, akit ebbeli törekvésében a Tátralomnicon időző arisztokrácia, továbbá a tátralomnici fürdőigazgatóság lelkesen támogatott. Az indító tisztet gróf Széchényi István s Comides töltötték be, czélbírókként gróf Széchenyi László és Gundel Károly fürdőigazgató szerepeltek.
Hirdetés
Hirdetés