380 éve született Daniel Speer Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2016/07/23
Hirdetés
A Tátráról közölt első feljegyzések közé tartozik a 380 évvel ezelőtt Boroszlóban (ma Wroclaw) született Daniel Speer (1636-1707) német író és zeneszerző 1683-ban, Lipcsében megjelent Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus c. műve, melyben arról ír, hogy a késmárki líceum tanulói minden évben tátrai hegymászó-kiránduláson vettek részt. A mulattató mo­dorban megírt, kalandos élményeket tartalmazó útirajz szerint 1654-ben ba­rátaival, egy tátraalji tanító vezetésével háromnapos kirándulás során felmásztak egy meg nem nevezett csúcsra. Sajnos ebből a leírásból nem derül ki, hogy pontosan mely csúcsot mászták meg, hisz csak általánosságban, földrajzi nevek nélkül írja le a kirándulást. A ké­sőbbi kutatások szerint ez a csúcs valószínűleg a Késmárki-csúcs lehetett. A leírás szerint ezt a tátraalji tanítót tekinthetjük az első hegyi vezetőnek a Tátrá­ban, akiről írásbeli feljegyzés maradt, hisz a műben a szerző leírja, hogy a kirándulást vezető tanító a résztvevők számára előírta a szükséges felsze­relést, a hegy megmászásának több útját is ismerte, neveiket a csúcson egy kőra­kás alá elrejtett pléhdobozban lévő pergamenre feljegyezték, valamint lefelé jövet egy könyvecskében leírtak szerint igazodtak el.

Forrás: Tátrai túrák
Hirdetés
Hirdetés