245 éve született Asbóth János Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/12/14
Hirdetés
245 évvel ezelőtt, 1768. december 13-án született Asbóth János (1768-1823) természettudós, mineralógus, botanikus, zoológus. 1788-tól Göttingenben tanult, 1791-ben tért haza, és előbb a lőcsei, majd 1796-tól a késmárki gimnázium tanára lett. A Tátrával való kapcsolata is a lőcsi és késmárki tanítóskodásának éveire tehető, amikor ezekben a középiskolákban filozófia és természetrajzot oktatott. Ekkor kereste fel és írta le a Tátra egyes tavait. A Tátrát leginkább Fábri Jakab hegyivezető kalauzolásával Berzeviczy Gergely, Mauksch Tamás és Genersich Sámuel társaságában járta. Asbóth János készítette el a Késmárki-völgy egyik első leírását Topographisch-mineralogische Beschreibung des Felsenkessels, in welchen der grüne See auf der Karpathen eingeschlossen ist címmel, amely Bredeczky Sámuel 1802-ben, Sopronban megje­lent Topographisches Taschenbuch für Ungarn, auf das Jahr 1802 c. művében je­lent meg. Érdemeit elismerve több külföldi tudós társaság tagjává választotta.

Forrás és fotó: http://www.fsz.bme.hu; Magyar hegyisport és turista enciklopédia.
Hirdetés
Hirdetés