Nagy-Tarpataki-völgy – Magas-Tátra Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/04/17
Hirdetés
A kb. 7 km hosszú, a hegység középső részén fekvő Nagy-Tarpataki-völgy (Veľká Studená dolina) a Magas-Tátra déli oldalának legnagyobb völgyei közé tartozik. A völgy alsó részén erdős, és enyhén emelkedő, középső és kitáguló felső részét völgyküszöbök osztják több részre. A völgy torkolata keleti irányba néz. A völgytől északkeleti irányba fekvő Kis-Tarpataki-völgytől (Malá Studená dolina) a Közép-orom (Prostredný hrot) gerince, az északra fekvő Jávor-völgytől (Javorová dolina) és az északnyugatra eső Poduplaszki-völgytől (Bielovodská dolona) a főgerinc egy szakasza választja el. A délkeleti irányban lévő Felkai-völgytől (Velická dolina), pontosabban a két völgy közé beékelődő Szalóki-völgytől (Slavkovská dolina) a Bibircsből (Bradavica) elágazó, többek között a Nagyszalóki-csúcsot (Slavkoský štít) is magába foglaló gerinc választja el. A völgyet keletről nyugat felé haladva olyan jelentős csúcsok szegélyezik, mint a Közép-orom, Vörös-torony (Široká veža), Hegyes-torony (Ostrý štít), Varangyos-tavi-csúcs (Javorový štít), Jávor-csúcs (Malý Javorový štít), Közép-hegység (Svišťový štít), Kis-Viszoka (Východná Vysoká), Bibircs és Nagyszalóki-csúcs.

A Nagy-Tarpataki-völgyben a gleccser által hepehupássá vájt völgyfenéken a tátrai völgyek közül a legtöbb, szám szerint 22 tó található, igaz, a többségük kisebb felületű, és általában sekélyebbek a hegység más tavainál. állóvíz. A völgy felső részébe érkezve először a Kanalastorma-tó (Vareškové pleso, 1831 m, 0,30 hektár, 2 m mély) mellett halad el a kék jelzés. Ezután érjük el a kifli formájú Nagytarpataki-Hosszú-tavat (Dlhé pleso, 1898 m, 1,12 hektár, 6,8 m mély), és a fölötte emelkedő dombon megpillantjuk a Hosszú-tavi menedék­házat (Zbojnícka chata, 1960 m). A további tengerszemek többsége a menedékháztól észak-északnyugatra, a Vadorzó-lapályon (Zbojnícka pláň) található. A sárga jelzés két oldalán találjuk a három medencéből álló Testvér-tavaknak is nevezett Kitaibel-tavak (Sesterské pleso, 1956, 1958, 1960 m) csoportját. A Rovátkára (Prielom, 2288 m) vezető kék jelzés mellett fekszik a Buchholtz-tavak (Zbojnícke plesá, 1958, 1960, 1972 m) négy medencéből álló csoportja, közülük a legnagyobb a Felső-Buchholtz-tó (Vyšné zbojnícke pleso, 1972 m, 0,66 hektár, 7 m mély). Ezektől északnyugatra bújik meg az apró Törmelék-tavak (Pusté plesá, 2055, 2067 m) három tava, legnagyobb a középen fekvő Törmelék-tó (Pusté pleso, 2055 m, 0,11 hektár, 10 m mély). Tőlük keletre, a Vám-kő (Hranatá veža, 2260 m) alatt található a völgy legnagyobb tava, a Nagytarpataki-Jeges-tó (Zbojnícke Ľadové pleso, 2057 m, 1,72 hektár, 17 m mély). A Vörös-torony-hágóhoz (Priečne sedlo, 2352 m) vezető sárga jelzéstől jobbra fekszik a Fuchs-tó (Starolesnianske pleso, 1986 m, 0,71 hektár, 4,2 m mély). Ettől északkeletre, a Vadász-lejtőn (Strelecké polia) található a Metélőhagymás-tavak (Sivé plesá, 2010, 2011 m) ugyancsak három medencéből álló együttese, az egészen pi­ciny Vadász-lejtő-tavak (Strelecké plesá, 2028, 2135 m) négy tavacskája, valamint a Hideg-tavak (Studené plesá, 1808 m) három tava.
A Nagy-Tarpataki-völgy a felső részén több kisebb katlanra nyílik szét. Ezek a Vörös-torony-hágó (Priečne sedlo) és a Vadász-lejtő-torony (Strelecká veža) között található Vadász-katlan (Strelecká kotlina), az ettől nyugatra található Vadász-lejtő (Strelecká polia), a Hegyes-torony és a Varangyos-tavi-csúcs közötti Hagymás-katlan (Ostrý kotol), a Varangyos-tavi-csúcs és a Közép-hegység között fekvő Törmelék-tavak-katlana (Rovienková kotlina), valamint a Rovátkától keletre fekvő Rovátka-katlan (Kotlina pod Prielomom), és ennek felső része, a Mauksch-völgyecske (Divá kotlina). Ezeken kívül a menedékház közelében található a Hosszú-tavi-katlan (Dlhá kotlina) és még ettől is lejjebb a Kanalastorma-katlan (Varešková kotlina).
A völgyet határoló gerincen két sokak által járt, népszerű magashegyi átjáró található. A völgy északkeleti részén található a Kis-Tarpataki-völgyből való átjutást lehetővé tevő, errefelé egyirányú, kettős bemetszésű Vörös-torony-hágó (Priečne sedlo, 2352 m), melynek a Vörös-torony felőli bemetszése szolgál átjáróul. Az egyirányúsítást az út vasláncokkal biztosított felső szakaszának fokozott veszélyessége tette szükségessé. A völgy másik, so­kat használt átjá­rója a szintén kettős bemetszésű Ro­vátka (Prielom, 2288 m), amely nyugat felé, a Fagyott-tó kat­lanába (Zamrznutý ko­tol), és azon ke­resztül a Poduplaszki-völgybe és a Felkai-völgybe való átjutást teszi lehetővé.
A völgy torkolatánál, még ez erdős részen található a Rainer-kunyhó (1295 m), míg a völgy felső részén, 1960 méter tengerszint feletti magasságban található a völgy magashegyi menedékháza, a Hosszú-tavi menedékház. A völgyet Ótátrafüredről a Tarajkán át közelíthetjük meg. A Tarajkára akár siklóval is feljuthatunk 7 perc alatt, ahonnan a piros jelzésű Felső turistaúton (Tatranská magistrála) 15 perc alatt érkezünk meg a Kis-Tarpataki-völgybe vezető elágazáshoz. Innen már a kék jelzés vezet a Nagy-Tarpataki-völgybe, amelyen kb. 2 ½ óra alatt érhetjük el a Hosszú-tavi menedékházat.
Hirdetés
Hirdetés