Közzétették a tavaszi zergeszámlálás eredményeit

Közzétették a tavaszi zergeszámlálás eredményeit

Nagy Árpád
Nagy Árpád - https://www.tanap.sk
2024/06/18
Az idei tavaszi zergeszámlálás során összesen 793 zergét regisztráltak a Tátra szlovák és lengyel oldalán a nemzeti parkok védett területén.
Hirdetés

Az idei tavaszi zergeszámlálás során Szlovákiában és Lengyelországban összesen 793 zergét regisztráltak a nemzeti park védett területén. Míg a Tátra szlovák oldalán 589 zergét számoltak, addig a lengyel oldalon 204 egyedet vettek számba. A számok megközelítőleg egyeznek a tavaly tavaszi számokkal, amikor 816 zergét regisztráltak a Tátra két oldalán. Bár az összesített eredmény nem haladja meg az ezer egyedet, a zoológusok elégedettek az idén született kölykök számával. A Tátra szlovák oldalán 56-ot, az északi oldalon pedig 24 kölyköt jegyeztek fel. A szakemberek szerint a számítási hibahatár kb. 10 % lehet, a zergeállomány szlovák és lengyel területre történő felosztása pedig teljesen mesterséges.

A szokottnál korábbi időpontban számoltak

A tavalyi évhez képest ezúttal valamivel korábbi időpontban vették számba a zergéket. Hogy helyes volt-e ez a döntés, és elégedettek lehetünk-e az így kapott számokkal, arról Erika Feriancová, a szlovák Tátrai Nemzeti Park (TANAP) zoológusa így nyilatkozott: „Mindenképpen jó döntés volt a korábbi számlálás, a számlálóknak így viszont nagyon korán, még sötétben kellett kimenni a területre, hogy a reggeli köd – amely már kilenc óra körül benyomult a völgyekbe – ne érjen utol bennünket. Az eredménnyel nem vagyunk elégedettek, mivel minél több zergét szeretnénk látni a Tátrában. Mivel a tavaszi zergeszámlálás elsősorban az újszülöttekre koncentrál, az idén született kölykök számával elégedettek lehetünk, de majd meglátjuk, hogy ősszel milyen adatokat kapunk, az őszi számlálás adatai általában pontosabbak”.

Digitális módszerek segítik a gyors feldolgozást

A zergék tavaszi számbavétele a nemzeti park védett élőhelyeinek megfigyelésére, illetve más védett fajok megfigyelésére is lehetőséget nyújt. Értékes információkat szolgáltat például a zergepopuláció egészségi állapotáról, mivel a számlálás során (nem csak a zergéktől) ürülékmintákat is gyűjtenek. A számlálók a zergéken kívül több, áfonyavirágot lakmározó medvét és a fejük felett köröző szirti sast is megfigyeltek.

Közzétették a tavaszi zergeszámlálás eredményeit-1
Tátrai zerge
Közzétették a tavaszi zergeszámlálás eredményeit-1
Forrás: Barna Zsolt

A zergeszámlálás napján több mint 120 ember indult a terepre, többségük a TANAP igazgatóság munkatársa, de sok olyan önkéntes is velük tartott, akik rendszeresen részt vesznek az eseményen. Az eredmények már a terepen, közvetlenül az alkalmazásban rögzítésre kerülnek, így megszűnt a papírlapok értékelésének bürokratikus része. Az alkalmazás a zerge előfordulási helyét is rögzíti, így minden eredmény azonnal megjelenik digitális formában. Ennek köszönhetően az eddigiekhez képest jelentősen lecsökkent a zergeállomány feldolgozásához és értékeléséhez szükséges idő hossza.
Forrás: https://www.tanap.sk

Hirdetés
Hirdetés