Emléktáblát avattak Szent-Ivány József tiszteletére Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2018/10/27
Hirdetés

 

 

Rimaszombatban emléktáblát avattak Szent-Ivány József (1884-1941), a két világháború közötti felvidéki magyar közélet kiemelkedő képviselője, id. Szentiványi József (1817-1905), a Csorbai-tó megmentője fiának tiszteletére. A politikus, író, mecénás, művelődésszervező, a felvidéki és gömöri magyarság vezetőjének bronz emléktábláját Gábor Emese budakeszi szobrászművész készítette, aki személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen, mint írta „Szent-Ivány József újraéledésének napján pár hónapos kisgyermekemmel még nem vállalkoztam ilyen hosszú útra. A dombormű viszont ezt az utat oda-vissza kétszer is megtette, mivel stílusosan Felvidéken öntötték bronzba”.

 

„Amikor Pósa-Homoly Erzsébettől megkaptam a lehetőségét annak, hogy talán készíthetek e remek politikusról és emberről domborművet, lázasan tanulmányozni kezdtem a róla megjelent anyagokat. Igen nagy megtiszteltetés, hogy nekem jutott a szobrász szerepe.

 

Próbáltam lelkét minden reá jellemző mozzanatával és lényegével együtt ábrázolni. Több fényképet tanulmányoztam és kiválasztottam egy olyan életkort és mozdulatot, amelyben legjobban kiteljesedik az a bátorság, mellyel a magyarság védelmében kiállt. Azt is eldöntöttem, hogy a porté pontosan a szemünkbe nézzen, bárhonnan is szemléljük.
Hadd mondjak néhány mondatot az alkotás folyamatában bennem zajló gondolatok közül: Az agyag, mint az Anyaföld szimbóluma, a por, amelyből elkészítettem portréját különös és szimbolikus úton ment keresztül, mire agyagból bronzzá változott. Hasonló ez az út Szent- Ivány életútjához is, mivel igen megkapó és regénybeillő módon gyermekeskedett, mint egyszerű szlovák parasztgyermek, majd sorsa hirtelen váltott, s mint magyar nemes ment tovább. Minden eredményhez hozzátartozik az odavezető út. S minden útnak tanítása van. Semmi sem véletlen és minden hozzájárul ahhoz, amit továbbviszünk és képviselünk. Talán ez is hozzájárult, hogy olyan remek politikus lett, akire méltán most is szükségünk lenne.
Amikor valakiről egy szobrot elkezdek mintázni, mindig lebeg valami szentség a levegőben. Olyankor valami meghitt és magasztos érzés kerít hatalmába. Komoly dolog ez, amivel nem lehet játszani. Tisztelettel s kellő alázattal kell minden mozdulatot megtenni ahhoz, hogy a szobor végül valóban képviselje azt a személyt, akiről a nevét kapta. Ilyenkor nincsenek más gondolatok, az Alkotás Szent Pillanatai kivételesek és megbecsülendők. Igyekeztem hát e pillanatokat türelmesen kivárni. Köszönöm, hogy elkészíthettem Szent-Ivány József portréját és hirdesse üzenetét unokáinknak is, itt e méltó helyen. Tisztelettel! Gábor Emese.” – fejtette ki az alkotással kapcsolatos gondolatait a művész.
Az emléktáblát Rimaszombatban a Közösségi Ház (Daxner utca 35.) falán helyezték el, ahol a Szövetség a Közös Célokért, a Magyar Közösség Pártja, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Roviga polgári társulás székel és több civil szervezet is működik.
Az emlékmű avatást családtagjaival együtt megtisztelte jelenlétével többek közt Mogyorósi András, Szent-Ivány József dédunokája, Haraszti Attila, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja, Simon Attila, a „Kis lépések nagy politikusa, Szent-Ivány József, a politikus, művelődésszervező” című könyv társszerzője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója.
Forrás és fotó: https://felvidek.ma
Hirdetés
Hirdetés