Újra kell gondolni a települések alapításának idejét Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2014/07/28
Hirdetés
A Turizmus Világnapja alkalmából 2013. szeptember 27-én a „XIX. századi Tátra és személyiségei” címmel Tátraváros szervezésében megrendezett konferencia résztvevői arra a megállapítására jutottak, hogy a Magas-Tátrában valószínűleg át kell írni néhány település megalapításának eddig ismert időpontját. A konferenciát a „Rainer-kunyhó baráti társaság” és az ótátrafüredi Hegyi Klubház támogatásával tartották meg. A konferencia résztvevői felvetették annak lehetőségét, hogy a legújabb kutatások alapján néhány tátrai település megalapításának dátuma a közeljövőben megváltozhat. „Ez nem változtatja meg a települések történetét, csupán alapításuk évszámát” – mondta a konferencia egyik szervezője, Mikuláš Argalács. Példa erre Ótátrafüred vagy Tátralomnic. Ótátrafüred esetében jelenleg már 1793-at tartjuk számon a település megalapításaként, ekkor építették fel az első épületeket a későbbi településen. Néhány évvel később, 1797-ben további épületekkel bővült a település, és hosszú időn át ez az 1797-es dátum szerepelt a megalapítás évszámaként. Ma azonban Tátravárosban már az 1793-as évszámot tartják számon Tátrafüred megalapításaként.

 

Tátralomnic esetében jelenleg az 1892-es évszámot tartják a település alapítási évének, amikor a Magyar Állam turisztikai célokkal megalapította a települést. De már 1881-ben is állt ott egy erdészház, amelyet a Tátra e részére látogatók is használtak, majd később újabb épületeket emeltek az erdészház mellé. Ugyanígy előfordulhat, hogy felül kell vizsgálni Matlárháza alapításának történetét is.

 

Szintén a konferencia témái között szerepelt az is, hogy mikor indult meg a szervezett turizmus a Magas-Tátrában? Bár a Magas-Tátra első név szerint ismert turistájaként Laszky Beátát ismerjük, aki 1565-ben a pünkösdi ünnepek idején késmárki polgárok társaságában kirándult a Tátrába, de itt még nem beszélhetünk szervezett turizmusról. A Rainer-kunyhó gondnoka, Peter Petras szerint 1795-től lehet beszélni a szervezett turizmus megjelenéséről, amikor egy nagyszalóki gazda bérelt egy épületet Tátrafüreden, és ott ellenszolgáltatás fejében különböző szolgáltatásokat nyújtott az arra járó vendégeknek. Argalács szerint Rainer János György tekinthető a tátrai turizmus úttörőjének, aki 1833-ban bérbe vette Tátrafüredet. A modern értelemben vett szervezett turizmusról a Magyarországi Kárpátegyesület magalakulása utáni időktől lehet beszélni. A konferencia felhívást intézett a nyilvánossághoz, az önkormányzatokhoz, a vállalkozókhoz és a lakossághoz, hogy támogassák a Magyarországi Kárpátegyesület első székhelyén, Késmárkon, az egyesület ma már ismert első irodájának épületére tervezett emléktábla elkészítését.

 

Forrás: https://poprad.korzar.sme.sk, Rajz: Libay Lajos: A természeti gyógy fürdő – Tátra Füred (Schmöks)

 

Hirdetés
Hirdetés