A Lomnici-nyeregbe vezető zöld jelzésű turistaút Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2014/06/11
Hirdetés
A Magas-Tátra valaha volt turistaútjait kutató sorozatunkban megérkeztünk ahhoz az egykor jelzett, mára azonban már nem használható turistaúthoz, melynek nyomvonalát napjaink turistái közül is bizonyára sokan látták már a magasból, vagy a Lomnici-nyeregbe vezető ülőszékes felvonóból, vagy pedig a Lomnici-csúcsra közlekedő kabinos felvonóból. ez a turistaút pedig nem más, mint a Kő-pataki-tótól a Lomnici-nyeregbe vezető egykori zöld jelzés. Egykori szerpentinjének vonalvezetése még napjainkban is egészen jól nyomon követhető, jogosan feltételezhetjük tehát azt, hogy ezt csak a közelmúltban zárhatták le.

 

1917 – dr. Vigyázó János: „A Magas Tátra részletes kalauza”.

 

A kalauz idevágó térképmellékletén egy „csapás”-t jeleznek, amely a Kő-pataki-tótól a Lomnici-nyeregre vezet, a térkép tanúsága szerint szinte egyenes vonalban. A kalauz szöveges részében ugyanakkor nincs semmilyen utalás nemhogy a turistaútra, de még csak a Lomnici-nyeregre sem. Ugyancsak nincs utalás a Lomnici-nyeregre az 1931-ben napvilágot látott „Részletes magyar utikalauzok” sorozat 12. köteteként megjelent, dr. Thirring Gusztáv és dr. Vigyázó János által szerkesztett „A Magas Tátra” című kötetben.
1960 – „Vysoké Tatry – správa geodézie a kartografie na Slovensku”; szlovák nyelvű turistatérkép.
Ezen már ott látható a zöld jelzésű turistaút, amely egy egykori, a Tölcsér-tó katlana felé vezető sífelvonó alatt szerpentinezik, majd a sífelvonó felső állomása felett nagy ívben balra, az ülőszékes felvonó felé kanyarodva érkezik meg a Lomnici-nyeregbe. 
1965 – Jožo Šimko: „Magas-Tátra”; Budapest, Sport Kiadó, második javított és bővített kiadás (fordította Joó Kálmán, Niszkács László és Tárnok Árpád). Melléklete: „A Magas-Tátra turistatérképe” című, szlovák és magyar nyelvű térkép.
Ezen a térképmellékleten már nem látható az előbbi térképen még ábrázolt sífelvonó, a Lomnici-nyeregbe vezető zöld jelzés viszont igen, ahogy az ülőszékes felvonó nyomvonalát egyszer keresztezve, majd a végén az előbb már említett nagy ívű balkanyart leírva érkezik fel a nyeregbe. A kalauzban ez olvasható erről a túráról a 71. túraleírásban (valamennyi korabeli leírást eredeti helyesírással idézek):
„A Kőpataki-tótól Lomnici-nyeregre 2189 m). A nyeregre jól karbantartott zöld jelzésű ösvény vezet. Sok szerpentinen 1 ó 30 p alatt a Lomnici-nyeregre és a Lomnici-gerinc mentén az ülőfelvonó felső állomásához juthatunk.”
1969 – dr. Vladimír Ademec: „A Magas-Tátra”; Pozsony, fordította Kelecsényi Tibor.
Ebben a kalauzban a Kő-pataki-völgyet ábrázoló térképrajzon is látható, hogy a Tátralomnicról érkező zöld jelzésű turistaút nem ér véget a Kő-pataki-tónál, hanem hatalmas íveket rajzolva, szerpentinezve megy tovább a Lomnici-nyereg, majd a gerinc mentén a Nagy-Lomnici-torony irányába. A szöveges részben ez olvasható erről a turistaútról:
„A Skalnaté pleso tengerszemtől zöld jelzésű út vezet egészen a Lomnické sedlo nyeregbe. Innen az út a (Lomnici-)csúcsra már jelzetlen, mégis a veszélyes helyeken láncokkal van biztosítva.”
1978 – dr. Vladimír Adamec és Radek Roubal: „Magas-Tátra turistavezető”; Pozsony, fordította Jolana Protičová; első magyar nyelvű kiadás, szlovák nyelven 1972-ben jelent meg először, majd 1974-ben és 1977-ben ismét.
Ez a kalauz az előzőhöz megszólalásig hasonlító térképrajzok formájában völgyenként mutatta be a Magas-Tátra turistaútjait. A Kő-pataki-völgyet bemutató térképrajz ugyanúgy jelzi a zöld jelzésű turistautat, mint az előző kalauzban, a szövegben viszont nincs utalás erre a turistaútra, csupán annyit olvashatunk itt a Lomnici-csúcs kapcsán, hogy „…A csúcsra a Lomnické sedlóból (Lomnici-nyregből) vezető gyalogút nem jelzett.”
1978 – dr. Komarnicki Gyula: „A Magas-Tátra hegyvilága” hegymászókalauz; Budapest.
A kalauz 32. számú túrája írja le a Lomnici-nyeregbe vezető útvonalakat. A Kő-pataki-tótól történő lehetséges megközelítésről ezt olvashatjuk:
„A Kőpataki-tótól (DK-ről). Készített ösvényen, zöld jelz. A tó melletti hegyi szállodától kényelmes ösvény visz a völgykatlan bal oldalán egy darabig a Lomnici-csúcs irányában felfelé, majd a völgykatlant balról határoló Lomnici-gerinchez felhúzódó magas omladéklejtőn szerpentinekkel a széles nyereghez (1 ¼ ó).”
1978 – „Vysoké Tatry – súbor turistických máp”; szlovák nyelvű nyári turistatérkép 10. kiadása.
Ezen a térképen egy már korábban tárgyalt turistaúthoz hasonlóan kissé elnagyoltan van jelezve a Lomnici-gerincre vezető turistaút, de egyértelműen látható a Kő-pataki-tótól a Lomnici-nyeregbe, majd tovább a Lomnici-gerincen vezető zöld jelzésű útvonal.
1985 – dr. Komarnicki Gyula: „A Magas-Tátra hegyvilága” hegymászókalauz 2. kiadás, Budapest.
Itt szintén a 32. számú leírásban olvashatunk a Lomnici-nyeregről, szinte szó szerint idézve az 1978-as kalauzban írottakat.
1990 – „Vysoké Tatry – letná turistická mapa”; nyári turistatérkép.
Ezen a térképen továbbra is egyértelműen látható a Lomnici-nyeregbe vezető zöld jelzésű szerpentin, amely azonban a nyeregben véget ér, a térkép tanúsága szerint már nem vezet tovább a Lomnici-gerincen.
A fentiek alapján úgy vélem, hogy a Lomnici-gerincre még 1990-ben is engedélyezett volt a felmenetel a zöld jelzésű turistaúton, az ösvényt valamikor az 1990-et követő években szüntethették meg. Ezt erősíti meg a Lomnici-nyereg lengyel nyelvű wikipedia oldala, ahol azt írják, hogy az útvonal 1990-től nem használható.
Ebben az ügyben levélben fordultam a Tátrai nemzeti Parkhoz (TANAP), mégpedig azzal a kérdéssel, hogy pontosan mikor és miért szüntették meg többek között ezt a turistautat is. A nemzeti park illetékesétől azt a választ kaptam, hogy a jelzett turistautak rendszerében az első jelentős változások a nemzeti park megalakulása, vagyis 1949 után történtek. A következő ilyen időszak az 1970-es, a Magas-Tátrában megrendezett Északi Sí-világbajnokság után következett, miután a világbajnokságnak köszönhetően jelentősen megnőtt a nemzeti park látogatóinak száma, mellyel együtt a problémák is megsokszorozódtak. Napjainkban ismét napirendre került a korábban lezárt turistautak esetleges ismételt megnyitásának kérdése (erről egy korábbi bejegyzésben részletesen is olvashattak az oldal látogatói), amely azonban nem egyszerű feladat. Erről alapos elemzések és a megfelelő jogi háttér megalkotása után a TANAP új Látogatási rendje fog rendelkezni.
Figyelem: a Lomnici-nyeregre napjainkban nem vezet jelzett turistaút, csakis a Kő-pataki-tótól induló ülőszékes felvonóval lehet megközelíteni, amely télen-nyáron működik, és tudtommal a közeljövőben tervezik teljes felújítását. Amennyiben valakinek tudomása van a turistaút megszüntetésének pontos dátumáról, esetleg akkori indoklásáról – akár magyar, akár szlovák nyelven – nagyon megköszönném, ha megosztaná azt az oldal olvasóival, vagy elküldené nekem az ismert elérhetőségeimre.

 

Összeállította: Tátraturista; Fotó: treking.cz

 

Hirdetés
Hirdetés