A Tátra közlekedése Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2014/02/01
Hirdetés
A Tátra közlekedése dec. 15-től febr. 28-ig ismét élénk lesz. A Tátrai h. é. villamos vasutak Poprád-Tátrafüredi viszonylatban naponként 6 menetet és vissza szintén 6 menetet közlekedtetnek, ugy hogy az ország távolabbi vidékeiről egy napra felrándulók is, kik az éjjeli vonatokkal utaznak, alkalmas összeköttetés révén már reggel 9 órakor a tátrai fürdőkön lehetnek és este ½ 10 óráig az utolsó villamos indulásáig élvezhetik a téli sport örömeit. A téli telepeken, Tátraszéplakon, Tátrafüredeken és Tátralomnicon hosszabb ideig tartozkodó vendégek pedig a sürü transverzális forgalom előnyeit kellemesen használhatják ki.

 

Tátraszéplak-Tátrafüredek között naponként 9 oda-vissza menet tartatik fenn. Füredről Tátralomnicra pedig 6 menet. Széplakig és Lomnicig uj nagy Pullmannkocsik járnak. Amennyiben a hóviszonyok engedik, 20 jegy váltása esetén Tátraszéplak és Csorbató között különvonat indíttatik, így tehát a Klotild-ut mentén végig villamoson közelíthetjük meg az összes fürdőket 1-2 óra alatt, ami eddig télviz idején egész napi szánkózásba tellett. Tátrafüredről a Tarajkára siklóvasut 15 percenként közlekedik

 

 

Forrás: Turistaság és Alpinizmus III. évfolyam 6. szám, 1912. december.

 

Hirdetés
Hirdetés