A Kriváni-Zöld-tóhoz vezető turistaút Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/07/24
Hirdetés
Ahogy az oldal rendszeres olvasói minden bizonnyal már találkoztak vele, az utóbbi időben néhány bejegyzésben a Tátra egykor jelzett, ma már azonban tiltott turistaútjainak sorsát, történelmét, megszűnésének idejét, okait igyekeztem körüljárni. A korábbi ilyen témájú bejegyzésekben szereplő valamennyi turistaút (a Vadorzó-hágóba, a Chałubiński-kapuba és a Liliom-hágóba vezető is) a Tátra főgerincén lévő hágók valamelyikébe vezetett. Ezeknek közös jellemzője, hogy napjainkban mindhárom hágó csak a lengyel oldalról érhető el jelzett turistaúton, a déli, szlovák oldalról oda vezető utakat az 1970-es évek környékén lezárták a turisták előtt. Az előző három hágótól eltérően most egy teljesen szlovák oldalon lévő egykori útvonal múltját próbálom meg felderíteni, ez pedig nem más, mint a Kriváni-Zöld-tóhoz vezető egykori sárga jelzésű turistaút.
1917 – dr. Vigyázó János: „A Magas Tátra részletes kalauza”.
A kalauz 196. oldalán az alábbiakat olvashatjuk erről a turistaútról (valamennyi korabeli leírást eredeti helyesírással idézek):
„Podbanszkóról, Háromforrástól vagy a Csorbai tótól a Handelvölgybe. A Csorbai-tó-Podbanszkói felső ösvényen a Szedilkó mélyen alányúló délnyugati határáig megyünk, ahol egy hosszú tisztás szélén a vörösjelzésű ösvény a Zlomiszkópatak mentén a Handelvölgybe kanyarodik (Háromforrástól 1-1 ½ óra, Csorbai tótól 1 ¼-1 ¾ óra)…. Az ösvény lassanként egész széltében átvág a völgyön és a Pavlova lejtője alá visz. A hegyoldalban kanyarodik fel a Krivánra vivő gyepes út (20-30 p.) s innen úgyszólván nyom nélkül, füvön-törmeléken tartunk a völgyet keresztben elzáró tófal teteje felé, amelyet elérve (¾-1 ó.) felcsillan előttünk a völgykatlan mélyén, elhagyatott magányában a Zöldtó nyugodt víztükre (2026 m.).”
1931 – dr. Thirring Gusztáv és dr. Vigyázó János: „A Magas Tátra”
A kalauz 78. túraleírásában szerepelnek a Kriván és a Kriváni-Zöld-tó lehetséges útvonalai. Ez a leírás kisebb pontosításokkal megegyezik az 1917-es kalauzban olvasottakkal, kiegészítve azzal, hogy a Kriváni-Zöld-tóhoz a zöld jelzésű ösvényen juthatunk el.
1960 – „Vysoké Tatry – správa geodézie a kartografie na Slovensku”; szlovák nyelvű turistatérkép.
A térképen már az látható, hogy a Krivánra vezető kék jelzésű turistaútból a Kriváni-Zöld-tó irányába egy sárga jelzésű turistaút ágazik el. Ennek időközben csak a színe változott meg, a nyomvonala nem, az 1931-ben zöld jelzésűnek jelzett turistaút ekkor már sárga színnel volt jelezve.
1965 – Jožo Šimko: „Magas-Tátra”; Budapest, Sport Kiadó, második javított és bővített kiadás (fordította Joó Kálmán, Niszkács László és Tárnok Árpád). Melléklete: „A Magas-Tátra turistatérképe” című, szlovák és magyar nyelvű térkép.
Ezen a térképen is egyértelműen látható a tóhoz vezető, a térképen fekete szaggatott vonallal jelölt, de a jelmagyarázat szerint sárga jelzésű turistaút. A kalauz 15. számú túrája az alábbiak szerint írja le a Kriváni-Zöld-tóhoz vezető turistautat:
„Csorbatóról a Kriván alatti Zöldtóhoz (2017 m). A Kis Kriván alatti útelágazástól a sárga jelzés mentén eljuthatunk a Handel-völgybe, egészen a Zlomisko-patakig. Egy nagy tüzelőkő mellett haladunk el és lassan emelkedünk északi irányban a völgyzáróig, egy teraszra, amelyen a Kriván alatti Zöldtó fekszik. Az útelágazástól: háromnegyed óra.”
1969 – dr. Vladimír Ademec: „A Magas-Tátra”; Pozsony, fordította Kelecsényi Tibor.
A Kriván térségének turistaútjait ábrázoló térképrajzon látható a Kriváni-Zöld-tóhoz vezető sárga jelzésű turistaút, a völgy túráit bemutató szövegrészben pedig az alábbiakat olvashatjuk erről:
„…A hosszú Važecká dolina völgyön a Zlomiskový potok patak folyik. …Felső részében a Kriváň keleti lejtői alatt 2017 m magasságban fekszik a Zelené pleso Krivánske tengerszem, amely jelzett úton érhető el.”
1978 – dr. Vladimír Adamec és Radek Roubal: „Magas-Tátra turistavezető”; Pozsony, fordította Jolana Protičová; első magyar nyelvű kiadás, szlovák nyelven 1972-ben jelent meg először, majd 1974-ben és 1977-ben ismét.
A Vázseci-völgyet leíró részben az alábbiakat olvashatjuk:
„…A Kriváň déli gerincét a Važecká dolina (Vázseci-völgy) határolja. Alsó erdős részén fekszik az ismert tó, a Jamské pleso, felső sziklás részén pedig a Zelené Krivánske pleso (Zöld-tó).”
1978 – „Vysoké Tatry – súbor turistických máp”; szlovák nyelvű nyári turistatérkép 10. kiadása.
Ezen a térképen szintén jelezve van a sárga jelzésű turistaút.
1990 – „Vysoké Tatry – letná turistická mapa”; nyári turistatérkép.
Ez a térkép már egyáltalán nem jelzi a korábban sárga színnel jelzett turistautat.
A fenti kronológia alapján a Kriváni-Zöld-tóhoz vezető sárga jelzésű turistaút 1978-ban még létezett, 1990-ben viszont már biztosan nem használhatták. A turistaúttal és a Kriváni-Zöld-tóval kapcsolatban egy szlovák nyelvű honlapon találtam egy dátumot, amelyet ha hitelesnek fogadunk el (és miért ne tennénk ezt), akkor megtudhatjuk, hogy a sárga jelzésű turistautat 1980-ban szüntették meg.
Ebben az ügyben levélben fordultam a Tátrai Nemzeti Parkhoz (TANAP), mégpedig azzal a kérdéssel, hogy pontosan mikor és miért szüntették meg többek között ezt a turistautat is. A nemzeti park illetékesétől azt a választ kaptam, hogy a jelzett turistautak rendszerében az első jelentős változások a nemzeti park megalakulása, vagyis 1949 után történtek. A következő ilyen időszak az 1970-es, a Magas-Tátrában megrendezett Északi Sí-világbajnokság után következett, miután a világbajnokságnak köszönhetően jelentősen megnőtt a nemzeti park látogatóinak száma, mellyel együtt a problémák is megsokszorozódtak. Napjainkban ismét napirendre került a korábban lezárt turistautak esetleges ismételt megnyitásának kérdése (erről egy korábbi bejegyzésben részletesen is olvashattak az oldal látogatói), amely azonban nem egyszerű feladat. Erről alapos elemzések és a megfelelő jogi háttér megalkotása után a TANAP új Látogatási rendje fog rendelkezni.
Figyelem: a Kriváni-Zöld-tóhoz napjainkban nem vezet jelzett turistaút, a Vázseci-völgy még hegyi vezetővel sem látogatható!
Összeállította: Tátraturista; Fotó: sk.wikipedia.org
Hirdetés
Hirdetés