Közzétették a tavaszi zergeszámlálás eredményeit Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2018/08/01
Hirdetés

Többévnyi folyamatos állománybővülés után idén csökkent a Tátrában élő zergék száma, a legutóbbi felmérésen a hegység szimbólumának számító kérődzőkből az elmúlt évi 1042 zergéhez képest idén nyár elején már csak 989 zergét számoltak össze. A Tátrában évente rendszerint kétszer tartanak zergeszámlálást: az állatokat a hegység teljes területén – vagyis annak szlovák és lengyel részén is – megszámolják. A szlovák és a lengyel Tátrai Nemzeti Park munkatársai által közösen, önkéntesek segítségével végzett legutóbbi állományfelmérésből kiderült, hogy az ott élő zergék száma az egy évvel korábbi és a tavaly őszi adatokhoz mérten is csökkent, az előbbihez képest mintegy félszáz, az utóbbihoz viszonyítva 274 példánnyal. Az összeszámolt 989 zergéből 94 volt idei gida. A friss adatok ismét igazolták, hogy az állomány nagyobb hányada a hegység szlovák oldalán él, ott 691 zergét számoltak össze, míg a lengyel oldalon 298-at.

„Mi magunk is érdeklődve vártuk a zergeszámlálás eredményét, mivel a legutóbbi téli szezon eléggé megviselte a zergeállományt. A legjelentősebb veszteségek a Magas-Tátra déli részén jelentkeztek, ahol az erdészek a legmagasabb egyedpusztulást figyelték meg. Az elmúlt évekhez képest alacsonyabb volt az újszülött gidák száma is, de korai lenne még azt mondani, hogy valóban kevesebb zerge él ma a Tátrában, vagy csak nem találtunk meg minden egyedet az ellenőrzött területen” – mondta Jozef Hybler, az SL TANAP zoológusa. „Egyetlen zergeszámlálásból nem szabad hosszú távú következtetéseket levonni. Többet tudunk majd az őszi zergeszámlálást követően, amikor a kölykök már megnőnek, és aktívabban mozognak a területen” – tette hozzá a szakember.
A kedvezőtlen körülmények miatt két alkalommal is – először az alacsony felhőzet, második alkalommal pedig a viharos időjárás miatt – el kellett halasztani az idei tavaszi zergeszámlálás időpontját, amelyre így végül július első szerdáján került sor. Az eredményeket tekintve a szlovák oldalon 691 zergét (közülük 54 gidát) számoltak össze, a lengyel oldalon pedig 298 zergét (köztük 40 gidát) vettek nyilvántartásba. Ez az elmúlt évi adatokhoz képest 53 zergével kisebb állományt jelent. Jozef Hybler hozzátette, hogy ennek ellenére nem lehet drámai csökkenésről beszélni, csak akkor beszélhetnénk vészhelyzetről, ha az egyedcsökkenés több éven át tartana.
A Tátrában az ezredforduló után kezdett növekedni az 1990-es években alig kétszáz fős zergepopuláció. Az állomány növekedése az elmúlt néhány évben gyakorlatilag folyamatos volt, 2014-ben érte el eddigi maximumát, annak az évnek az őszén 1389 példányt tartottak számon. Az utóbbi évek rekordszámait leszámítva a Tátra zergeállománya az 1960-as években volt a legmagasabb, akkor mintegy 900-950 példánya élt itt a második világháború éveiben csaknem kipusztított fajnak.

Hirdetés
Hirdetés