Mire jogosít és mire nem az OEAV tagság a Tátrában? Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2017/08/28
Hirdetés
Az Alpenverein tagsági kártyával rendelkező turisták gyakran felteszik a kérdést, hogy az egyesületi tagjaként jogosultak-e a Tátrában a jelzett turistautakon kívüli mozgásra. Az OEAV-tagság egyrészről – a biztosítás szempontjából – a jelzett turistautakon kívül történő baleseteket követő keresésre és mentésre is fedezetet nyújt. Másrészről viszont a Szlovák Köztársaságnak a természetvédelmi területeken történő mozgást szabályozó törvényei szerint a turisták nem mozoghatnak a jelzett turistautakon kívül, ez csak hegymászók számára megengedett, bizonyos körülmények között.

Turisták – a jelzett utakon kívül csak arra feljogosított személy kíséretében
Ha valaki egy turistaegyesület (mint pl. az Alpenverein vagy a JAMES) tagja, turistaként semmilyen kiváltságot nem élvez a jelzett turistautakon kívüli történő mozgással kapcsolatban. A Tátrában a jelzett turistautakon kívül csak hegyivezetővel, vagy más, arra feljogosított személlyel (pl. hegymászó oktató) lehet tartózkodni. Szlovákia természetvédelmi törvénye szerint sem a JAMES, sem az Alpenverein, sem más turista vagy hegymászó egyesületi tagság nem jogosít fel senkit a jelzett utakon kívül mozgásra.

Hegymászók – megfelelő felszereléssel a jelzett utakon kívül is mozoghatnak
A hegymászók a jelzett turistautakon kívül területeken is mozoghatnak, amennyiben III-as vagy annál magasabb nehézségű hegymászótúrára indulnak. A hegymászók tehát jogszerűen mozoghatnak pl. a turisták előtt lezárt völgyekben is, de csak akkor, ha ezeken a területeken egy hegymászóút elérése céljából haladnak keresztül. Ebben az értelemben hegymászónak minősül az a személy, aki bizonyíthatóan rendelkezik hegymászó felszereléssel (szükséges felszerelésnek minősül pl. a hegymászó sisak, beülő, kötél és egyebek), hegymászó útvonal pedig az olyan III-as, vagy annál magasabb nehézségű útvonal, amelyet a hegymászók csak biztosítva mászhatnak meg.
Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy a hegymászó tagja-e valamelyik hegymászó egyesületnek (pl. Alpenverin, JAMES vagy más) illetve más ilyen szervezetnek, vagy sem. Ebben az esetben a hegymászónak nincs szüksége hegyivezető vagy más, arra feljogosított személy kíséretére.
Ha pl. valaki legálisan, hegyivezető kísérete nélkül szeretne felmászni a Gerlachfalvi-csúcsra, a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) látogatási rendje szerint ezt csak hegymászóként teheti meg. Vagyis legalább III-as, vagy annál nehezebb úton (vagyis nem a klasszikus, normál úton) juthat fel a csúcsra, és rendelkeznie kell a szükséges felszereléssel. Ezeket a feltételeket a TANAP természetvédelmi őrei akár a területen is ellenőrizhetik. A TANAP látogatási rendje itt érhető el!

Új törvényi szabályozás a közeljövőben
A fenti bekezdésekben szereplő információk a jelenlegi szabályozást mutatják, melyek szerepelnek a TANAP látogatási rendjében. Néhány éve elkezdték kidolgozni a látogatási rend úja változatát, amely a jelenlegi helyzethez képest jelentős változásokat hozhat. Ennek hatályba lépése és végrehajtása azonban még várat magára. Ezt a hosszú folyamatot leginkább a nemzeti park új zónabesorolásáról szóló rendelet elkészültének késése, valamint az illetékes hatóságok engedélyei hátráltatják. Bár a TANAP új látogatási rendjének tervezete már olvasható a szervezet honlapján, annak tartalmát nem kívánjuk kommentálni, mivel a végső megjelenési formája ettől teljesen eltérő lehet.

Mi történik, ha valaki megsérti a törvény?
A törvényben írtak betartatásért az állami természetvédelmi hatóság a felelős. Az újságírók a TANAP természetvédelmi őrségének vezetőjét, Mikuláš Tajbošt kérdezték, milyen hatáskörrel rendelkeznek a törvényben írtak betartatása érdekében, és milyen törvény szabályozza tevékenységüket. A szakember elmondta, hogy a természetvédelmi hatóságok alkalmazottainak hatáskörét egy 2002-es törvény szabályozza, és a törvény megsértőivel szemben ugyanolyan hatáskörrel rendelkeznek, mint az állami rendőrség.

Hirdetés
Hirdetés