A Hunfalvy-hágó és Hunfalvy-völgyecske Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2015/01/14
Hirdetés
A szepesi szászok alapította Késmárk egészen a XX. század elejéig az egyik leg­jelentősebb zipser központ volt a Tátra alatt. A Tátra feltárásának korai szakaszá­ban ez volt az egyik legfontosabb kiindulópontja a hegységbe vezető feltáró kirán­dulásoknak. Már a XVI-XVII. században élénk turistaélet folyt a Magas-Tátrában, sokan jártak a hegyek között. A XVII. század második felében már eléggé ismert volt a hegység, és már akkor több csúcsot is megmásztak. Erre utal többek között a késmárki líceum 1703-ban lefektetett isko­laszabályzata is, amelyben a hegyekbe való kirándulást csak tanári felügyelet mel­lett tette lehetővé. A Tátra megismerésének első időszakában elsősorban a késmárki latin iskola tanárai és diákjai, valamint a környék lelkészei jártak fel a hegyek közé.

Ezeknek a kirándulásoknak több írásos nyoma ismert, másokról azonban csak annyi maradt az utókorra, hogy tudjuk róluk, bejárták a hegységet, de ennek leírása nem maradt fenn, esetleg el sem készült. A késmárki líceum egykori tanárairól, diákjairól megemlékezve Grósz Alfréd professzor az akkoriban már Német Evangélikus Gimnáziumnak vezetett iskola 1941-1942-es évkönyvében közölt egy cikket, „Intézetünk részvétele a Magas Tátra feltárásában” címmel. Ebben a munkában tudományos formában foglalkozik többek között a Tátra feltárásának történetével, jeles személyiségekkel is. A Blásy Edéről szóló bekezdésből megtudhatjuk, hogyan kapta nevét a napjainkban is ismert és népszerű Hunfalvy-hágó és völgyecske. A történet lényege az alábbi:
„A felkai születésű Blasy Ede Dávid (1820-1880), aki 20 éves fiatalemberként 1840-ben a 60 éves stolai pásztorral, Ruman Jánossal végrehajtotta a Tengerszem-csúcs első megmászását, több éven át intézetünk diákja volt. … Az 1856-os évben a mi késmárki líceumi professzorunkat, Hunfalvy Jánost vezette a Tengerszem-csúcsra és tiszteletére „Hunfalvy-hágó”-nak keresztelte el a szomszédos, addig névtelen 2343 m magas nyerget, az alatta fekvő Menguszfalvi-völgy elágazását pedig „Hunfalvy-völgyecskének”.

Forrás: Tátrai túrák, Neidenbach Ákos: Tátránk tudós polihisztora, Grósz Alfréd. Fotó: Vysoké Tatry
Hirdetés
Hirdetés