Az ezret sem éri el a zergék száma

Az ezret sem éri el a zergék száma

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2020/11/11
Nem örülnek a zoológusok az idei őszi zergeszámlálás eredményeinek, október 22-án ugyanis a Tátra két oldalán alig 1000 zergét számláltak össze, miközben az előző években, az őszi időszakban rendszeresen rekordok dőltek meg.
Hirdetés
Nem örülnek a zoológusok az idei őszi zergeszámlálás eredményeinek, október 22-én ugyanis a Tátra két oldalán alig 1000 zergét számláltak össze, miközben az előző években, az őszi időszakban rendszeresen rekordok dőltek meg. Erről a TANAP Állami Erdészetének külső kommunikációért felelős koordinátora, Martina Petránová tájékoztatta a sajtót.
Ahogy elmondta, amíg a Tátra szlovák oldalán a számlálás napján 653 zergét regisztráltak, a lengyel oldalon csupán 330 egyedet jegyeztek fel az összeíró ívekre, így a Tátrában összesen 983 zergét jegyeztek fel, ebből 69 volt az idén született fiatal gida. „Az elmúlt évi tapasztalatok alapján, amikor a rossz időjárás miatt el kellett halasztani a zergeszámlálást, ezúttal nem akartuk megkockáztatni, hogy kivárjunk novemberig, így a számlálást a szokásosnál két héttel előbb lebonyolítottuk. Paradox módon viszont ez a vártnál kedvezőtlenebb számokat eredményezett, mert az átlag feletti meleg időjárás a zergéket az árnyékosabb zugokba űzte, ahol nehezebb volt észrevenni őket, emiatt feltételezhető, hogy sok egyed elkerülte a figyelmünket” – értékelte a számlálást Jozef Hybler, a TANAP Állami Erdészet zoológusa.

2011 óta nem volt ilyen kevés zerge a Tátrában

Az őszi zergeszámlálás során ilyen kevés (1000 egyed alatti) zergét ezt megelőzően utoljára 2011-ben jegyeztek fel a Tátrai Nemzeti Parkban, ezzel szemben 2018 volt a rekordév 2018, amikor a Tátra két oldalán 1431 zergét (köztük 121 zergegidát) számoltak össze.
A TANAP Állami Erdészet és a TANAP Igazgatóság dolgozói, a lengyel kollégáikkal együtt, további önkéntesekkel kiegészülve évente két alkalommal tartanak zergeszámlálást, egyszer tavasszal és egyszer ősszel. Míg a tavaszi számlálás elsősorban a szaporulat felmérését szolgálja, addig az őszi összeírás a populációnak a tél beállta előtti állapotát térképezi fel. A rendszeres számlálások a zerge-populáció egészségi állapotára vonatkozóan is értékes információkkal szolgálnak a zoológusok számára, és egyben jó alkalom a nemzeti park környezetének felmérésére, és egyéb védett fajok megfigyelésére.
Kevesebb zergét számláltak a Tátrában, számuk az ezret sem éri el-1
Tátrai zerge
Kevesebb zergét számláltak a Tátrában, számuk az ezret sem éri el-1
Forrás: Pernye Z. Attila
„Érdekes, hogy idén nem sikerült medvéket megfigyelni, akik ebben az időszakban valószínűleg inkább még a hegyek tövében lévő kukoricásokban tartózkodnak. Nem kerülte el viszont a figyelmünket egy helikopter, amely pont akkor röpködött a Bélai-Tátra fölött, ami negatívan befolyásolhatta a számlálás eredményeit azon a területen” – zárta szavait a zoológus.

 

 

Hirdetés
Hirdetés