Jogerős ítélet állatkínzás miatt a Halastónál dolgozó lótulajdonosoknak Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2020/11/04
Hirdetés
A Nowy Sączi Járásbíróság két olyan ügyben is jogerős ítéletet hozott, amely 2016-ban, a Halastó (Morskie Oko) felé vezető úton lovakkal történő visszaélés gyanúja miatt került a bíróság elé. Az ítéletről a lovak munkája ellen évek óta harcoló Viva Alapítvány tájékoztatta a nyilvánosságot. Wojciech Ch. és Jan W. ügyét első fokon a zakopanei kerületi bíróság tárgyalta. Az Alapítvány szerint a Tátra Nemzeti Park 2016 telén nem értesítette a rendvédelmi szerveket a lovakkal való visszaélés gyanújáról, bár ezeket az eseteket a Parkőrség észlelte. „A közvélemény és a bűnüldöző szervek 2016-ban nem értesültek ezekről az esetekről, mert a Tátra Nemzeti Park nem tájékoztatott róluk” – mondta az alapítvány ügyvédje. Senki nem tájékoztatta az állatvédő szervezetet, nem voltak fotók vagy videók, amelyeket turisták készítettek. A lovak bántalmazásával kapcsolatban indított ügyészségi vizsgálat aktáihoz azonban csatolták a parkőrségnek a Halastó felé vezető úton végzett ellenőrzésekről szóló jelentését, amely tartalmazza az események és az elvégzett tevékenység leírását, valamint fényképeket és videofelvételeket is. Az igazságügyi állatorvos az akták elemzése során megállapította, hogy Max, Shann és Okaz esetében megsértették az állatvédelmi törvény rendelkezéseit.

Két évvel a cselekmény után a zakopanei kerületi ügyészség indított vizsgálatot a lovakkal való visszaélés miatt. A férfiakkal szembeni vád egy megrepedt patájú beteg ló dolgoztatása, valamint ugyanazon pár, Shann és Okaz háromszori, pihenés biztosítása nélküli dolgoztatása, valamint egy olyan szakaszon ügetésre kényszerítése volt, ahol tilos az ügetés. Ennek eredményeként az egyik ló összeesett az útvonalon, önállóan nem tudott felállni és visszatérni az alsó parkolóba.
A zakopanei kerületi bíróság mindkét férfit bűnösnek találta Max, Shann és Okaz bántalmazásában, majd az ügy a fellebbezés eredményeként a Nowy Sącz-i kerületi bíróság elé került. „A bíróság maradéktalanul helybenhagyta az ítéletet” – mondta Anna Plaszczyk, a Viva Alapítvány illetékese. A szóbeli indoklásban a bíróság egyetértett az Alapítvány által is hangoztatott ügyészi érveléssel, hogy az elítélt férfiak irányadó szándéka a pénzkereset volt, és az ebből fakadó magatartás kétségtelenül fájdalommal és szenvedéssel járt a munkára használt lovak számára.
A Nowy Sącz-i kerületi bíróság azzal érvelt, hogy ha a magatartás kimeríti az állatvédelmi törvény idevonatkozó cikkében foglaltakat, abban az esetben nem szükséges bizonyítani, hogy fájdalmat vagy szenvedést okozott, mert maga a jogalkotó döntött úgy, hogy az ezekben a pontokban említett magatartás zaklatásnak minősül, vagyis fájdalmat vagy szenvedést okoz. Ebben a konkrét esetben egy beteg, kettétört patájú állatot dolgoztattak, két másik lovat pedig erőn felül, ráadásul pihenő nélkül és túl gyors ütemben dolgozni kényszerítettek.
„A törvény rendelkezéseinek nyilvánvaló megsértésével volt dolgunk, és az eljárás irataiban összegyűjtött összes bizonyíték, beleértve a nemzeti park dolgozóinak vallomásait, ezt megerősítette” – mondta Katarzyna Topczewska, a Viva képviseletében. „Ez az ítélet úttörő jelentőségű és áttörést jelent a közöny falán, mert a Tátra Nemzeti Parknak az általa észlelt esetekben nem volt szokása értesíteni az ügyészséget a lovakkal történő visszaélés gyanújáról, és ennek következtében az útvonalon túldolgoztatott állatokat évek óta megfosztják az őket megillető, az állatvédelmi törvényben foglalt jogi védelemtől. Bízom benne, hogy az ítéletet követően a nemzeti park tisztviselői tájékoztatni fogják a bűnüldöző szerveket minden olyan esetről, amely az általuk észlelt szabályok megszegésével jár” – tette hozzá.
A Nowy Sącz-i kerületi bíróság nem fogadta el Jan W. azon érvelését, hogy nem tudott a repedt patáról és az ennek következtében a lónak okozott fájdalomról. Ebből a szempontból egyetértett az ügyészséggel, a Viva Alapítvánnyal és a Tátrai Állatgondozó Társasággal, miszerint azoknak az embereknek, akik évek óta lovaskocsival fuvarozást végeznek a Halastó felé vezető úton, és a lovak, a lótenyésztés és a lovakkal történő munka szakértőiként jellemzik önmagukat, alapvető ismeretekkel kell rendelkezniük a lovak betegségeiről és igénybe vételéről. „Az eljárás során Wojciech Ch. azzal védekezett, hogy a lovak maguk változtatták meg a munka ütemét a séta és az ügetés között az út meredek szakaszán, ami nem az ő hibája” – mondta Beata Czerska, a Tátrai Állatgondozó Társaság elnöke. Ebben az esetben viszont a hajtónak reagálnia kell és lassítania kell a tempót. A séta és az ügetés közötti tempóváltás eredményeként a lovak túlterhelése sokszorosára növekszik. Az állatvédelmi törvény pedig nemcsak a lovak túlterhelését tiltja, hanem azt is, ha túl gyors futásra kényszerítik őket. Hangsúlyozni kell azt is, hogy ez az önkényes gyorsulás az ún. instrumentális kondicionálásból, vagyis abból eredhet, hogy a lovak ezen a szakaszon (pl. ostor használatával) többször is büntető ösztönzésnek voltak kitéve, és a büntetés elkerülése érdekében megtanulták, hogy ügetésben kell futniuk” – magyarázza.
A Nowy Sącz-i kerületi bíróság helybenhagyta az első fokon megítélt büntetést, így a jogerős ítélet szerint mindkét vádlottnak 1600 PLN bírságot és 1500 PLN kamatot kell fizetnie. A Viva Alapítvány az elsőfokú bíróság határozata elleni fellebbezésében azzal érvelt, hogy a büntetés összege túl alacsony, mert a Halastóhoz lovaskocsival szállítást végző vállalkozók mindegyike 1-2 napos munkával megkereshet ekkora összeget. A bíróság azonban megállapította, hogy a kiszabott pénzbüntetés összege megfelelő, mert az elítéltek a Tátra Nemzeti Park határozatának eredményeként elveszítették az ebből a munkából származó pénzkereseti lehetőségüket, és ma már egyikük sem nyújtja ezt a szolgáltatást. „Annak ellenére, hogy magasabb büntetést kértünk, nagyon örülünk, hogy a bíróság megítélte ezt az összeget” – mondta Anna Plaszczyk. „Ez az első jogerős ítélet a Halastó felé dolgozó lovakkal történő visszaélése miatt. Remélem azonban, hogy nem az utolsó, mert folyamatban van a kielcei kerületi ügyészség vizsgálata az útvonalon alkalmazott lovak rendszeres bántalmazása miatt. Ez az ügy pedig akár véget vethet ennek a turistáknak szánt idejétmúlt „szórakozásnak” – tette hozzá.
Forrás és fotó: https://24tp.pl

Hirdetés
Hirdetés