Felső turistaút (Magisztrála) – sematikus videóval Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2012/07/10
Hirdetés

A Felső turistaút (Tatransá Magistrála) a leghosszabb és talán legfontosabb, végig pirossal jelzett turistaút, amely keresztben átszeli a Magas-Tátra déli lejtőit, Podbanszkótól egészen a Bélai-Tátra lábánál fekvő Nagy-Fehér-tóig. A felső turistaút teljes hosszúsága 46,25 km.A Felső turistaút szakaszai, végig a piros jelzésen:
I. Podbanszkó – Csorbató (közepesen nehéz)
Podbanszkó (940 méter) – Három-forrás [01:15] – Gödör-tó [01:30] – Csorbató (1355 m) [1:00]. Teljes menetidő [03:45], vissza [03:35].
A parkolóban lévő információs táblától egy rövid szakaszon a Tátra körúton, át a Béla-patak felett, elhagyjuk a Tátra körutat, majd kissé emelkedő szerpentinen jobbra, végül balra Nadbanszkó felé. Nadbanszkó után balra az erdőbe egy széles erdei úton. Az út egyszer balra, majd kétszer jobbra kanyarodik, később keresztez egy széles erdei utat. Hamarosan eljutunk egy hegyi rétre. Az út további része keskeny erdei ösvényen halad, enyhén hullámos terepen. Az útszakasz végén az ösvény leereszkedik a Három-forráshoz, innen jobbra kanyarodva a Tátra körúttal párhuzamos halad az egykori Vázseci menedékház helyéig, majd ott balra fordul. Az út egy hosszú szakaszon, az erdőn keresztül meredeken emelkedik egy hegyi rétig, ahonnan egymás után váltakozó erdőkön és réteken keresztül enyhébben emelkedik, egészen a Gödör-tó délnyugati partjáig, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Poprádi-medencére. A Gödör-tavat nyugati oldalán kerüljük meg, átmegyünk néhány hídon, majd elérjük a Furkota-völgybe vezető sárga jelzés elágazását. Innen széles erdei út vezet lefelé egykori erdőkön és mezőkön keresztül, egészen a Csorbai-tó nyugati partjáig, és hamarosan a tó partján álló Szoliszkó Hotel melletti útelágazáshoz érkezünk.

II. Csorbató – Sziléziai ház (közepesen nehéz, a Poprádi-tótól az Oszterva-nyeregig fáradságos)
Csorbató (1355 m) – Poprádi-tó (1494 m) [01:15] – Oszterva-nyereg (1966 m) [01:00] – Batizfalvi-tó (1884 m) [01:30] – Sziléziai ház (1670 m) [01:00]. Teljes menetidő [04:45], vissza [04:45].
A Szoliszkó Hoteltól indulva déli oldalán kerüljük meg a Csorbai-tavat, a tavat elhagyva keresztezzük a közutat, majd a Malompatakot átlépve széles erdei úton folytatjuk utunkat, és az erdőben megkezdőjük az enyhe emelkedést a Bástya-hátig. Továbbra is gyér növényzetű erdőben jutunk el a zöld jelzésű „téli út” elágazásáig (amennyiben a piros jelzésű útvonal hóval borított, ezen a szakaszon csak a zöld jelzésű „téli út” használható). Az elágazástól a piros jelzésű út egy darabig még erdőben vezet, majd a Pátria lejtői alatt kinyílik a látóhatár. Folyamatosan süllyedve, a Hincó-patak felett átívelő hidat magunk mögött hagyva érjük el a Poprádi-tó partján lévő útkereszteződést, majd egy rövid aszfaltozott úton a Poprádi-tavi Hegyi Szállóhoz érkezünk. A szállót elhagyva északi partján kerüljük meg a Poprádi-tavat, az Omladékvölgyi-Jeges-patak hídján át megérkezünk a tó másik oldalára, ahonnan több meredek szerpentinen az északnyugati oldalról emelkedünk fel az Oszterva-nyeregbe. A nyeregből gyönyörű kilátás nyílik a Menguszfalvi-, az Omladék- és a Ruman-völgyre. A nyeregből kevésbé megterhelő úton megyünk tovább, az út enyhén emelkedik a Tompa-hegy és a Klín lejtői alatt. Keresztezzük a Stólai-völgyet, majd enyhén hullámos terepen hagyjuk magunk mögött a Koncsiszta déli lejtőit. Egyre ereszkedő úton érjük el a Batizfalvi-tó déli partját. A tó mellett az út hosszú ívben jobbra kanyarodik, elhaladunk a Száraz-domb, majd a Gerlachfalvi-katlan déli lejtői alatt. Keresztezzük a Virágoskert-torony délkeleti lejtőit, majd egy nagy ívű, éles jobb kanyar után a Sziléziai ház mellett állunk.
FIGYELEM: Amennyiben a Poprádi-tó – Oszterva-nyereg – Batizfalvi-tó – Sziléziai ház közötti szakaszon az utat hó borítja, az út lezártnak minősül!

III. Sziléziai ház – Tarajka (nem nehéz)
Sziléziai ház (1670 m) – Tarajka (1285 m) [01:15]. Teljes menetidő [01:15], vissza [02:05].
A Sziléziai háztól a Felkai-tó lefolyásán át egy kis rétre, majd egyenesen tovább a rövid szakaszon sziklás ösvényen (hóval borítva veszélyes!). Az ösvény lassan emelkedik, miközben keresztezi a Széna-boglya oldalát. Később süllyed az ösvény, majd balkézről elhaladunk a törpefenyőben rejtőzködő Szalóki-tavacskák mellett. Törpefenyő erdőben megyünk tovább, majd meredeken ereszkedünk le a kék jelzés kereszteződéséig, ahonnan már enyhébb ereszkedővel érkezünk meg a Tarajkára.

IV. Tarajka – Kő-pataki-tó (nem nehéz)
Tarajka – Rainer-rét [00:15] – Óriás-vízesés [00:20] – Zamkovszky-menedékház [00:30] – Kő-pataki-tó [01:10]. Teljes menetidő [02:15], vissza [01:55].
A Tarajkáról továbbra is az erdőben, széles, hullámzó ösvényen a Rainer-rét feletti elágazásig. A Rainer kunyhó közelében átmegyünk a Nagy-Tar-patak hídján, majd hosszú szerpentinezés után az Óriás-vízesés vashídján. A terep egyre nyitottabb, gyönyörű kilátást kínál a Poprádi-medencére. Az út továbbra is szerpentinezve egyre magasabbra visz, majd egy jobb oldalon lévő hatalmas szikla mellett megállva szépen beláthatunk a Kis-Tarpataki-völgy zárlatába. Az ösvény ismét beér az erdőbe, majd a Zamkovszky-menedékházhoz vezető elágazásnál élesen jobbra kanyarodik a Lomnici-kilátó irányába, ahonnan gyönyörű a kilátás a Kis- és a Nagy-Tarpataki-völgyre. Ezután az ösvény balra kanyarodik, és a Lomnici-gerinc déli oldalát megkerülve enyhén emelkedik a gerinc déli lejtőjén. Két meredek vályú keresztezése után, a Kő-pataki menedékház mellett elhaladva érkezünk meg a Kő-pataki-tóhoz, a kabinos felvonó állomásához.

V. Kő-pataki-tó – Nagy-Fehér-tó (közepesen nehéz)
Kő-pataki-tó – Nagy-Morgás-hágó (2023 m) [01:15] – Zöld-tavi menedékház [01:30] – Nagy-Fehér-tó [00:30]. Teljes menetidő [03:15], vissza [03:15].
A kabinos felvonó épületétől a Kő-patak lefolyása felett átvezető hídon át az Obszervatórium irányába, majd az épület előtt balra kanyarodva meredeken fel a Hunfalvi-csúcs oldalában, majd keresztezzük a csúcs déli lejtőit. Ezután a Hunfalvi-katlan alsó részét keresztezve lassan emelkedő szerpentinen fel a Nagy-Morgás-hágóba, ahonnan gyönyörű a kilátás a Zöld-tavi-völgybe. A hágóból meredeken szerpentinezünk lefelé az egyre szűkebb, törmelékes, ide-oda kanyargó ösvényen az ereszkedés végét jelentő vályúig. A vályúban láncok segítségével jutunk le, majd egy éles bal kanyar után, a Késmárki-Fekete-tavat magunk mögött hagyva, a Késmárki-Zöld-tó lefolyásán átívelő hídon érkezünk meg a Zöld-tavi menedékházhoz. A menedékházat magunk mögött hagyva lassú emelkedéssel, a Zerge-csúcs és a Zerge-tornyok lejtőit keresztezve a Háromszög-tavat elérve jutunk a Fehér-tavi-völgybe. A tavat balra megkerülve a törpefenyőben egyenesen tovább haladva érkezünk meg a Nagy-Fehér-tó délkeleti partjára, majd a tó melletti elágazást elérve érkezünk a Felső turistaút végpontjára.
FIGYELEM: A Nagy-Morgás-hágóból a leereszkedés igényes, nyár elején, amikor az ösvényt hó borítja, a vályú alja veszélyes!
Hirdetés
Hirdetés