225 évvel ezelőtti első megmászások a Tátrában Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2018/08/08
Hirdetés

A Fehér-tavi-csúcs (Jahňací štít, 2229 m) a Magas-Tátra főgerincé­nek szép kilátá­sáról híres, leg­keletibb csúcsa, amelyről a kilátás a legszebbek közé tartozik az egész Tátrában. A csúcs egyike a Magas-Tátra tu­risták által is megmászható csúcsainak, amelyről a Magas-Tátra keleti részének valamennyi fontosabb csúcsa látható. A csúcsra ve­zető, a Felső turistaútból a Késmárki-Zöld-tónál (Zelené pleso, 1545 m) elágazó sárga jelzésű turistaút a Vörös-tavi-völ­gyben (Červená dolina) halad. A völgy zárlatá­ban, a Vörös-tavat (Červené pleso, 1811 m) és a Kék-tavat (Belasé pleso, 1865 m) magunk mögött hagyva, egy vaslánc­okkal biztosított szakasz leküz­dése után érjük el a Karó-tavi-átjárót (Kolový priechod, 2118 m), amelyen átkelve a gerinc ny. ol­dalán könnyű, ámde meglehe­tősen hullámzó út ve­zet a csúcsra.
A csúcsról látható többek között a Késmárki-Zöld-tó (Zelené pleso, 1545 m), a Késmárki-Fekete-tó (Čierne pleso, 1579 m), a Sárga-tó (Žlté pleso, 1935 m), a Nagy-Fehér-tó (Veľké Biele pleso, 1612 m), a Zsázsa-tavacskák (Žeruchové plieska, 1763, 1845 m) és a Háromszög-tó (Trojrohé pleso, 1620 m), valamint a Karó-tó (Kolové pleso, 1565 m) a Karó-tavi-völgyben (Kolová dolina). A csúcs első megmászója 1793. au­gusztus 9-én Robert Townson volt egy Grosser Hans nevű zergeva­dász társaságá­ban.

A Tátralomnic panorámáját uraló Lomnici-csúcs (Lomnický štít, 2632 m) a Magas-Tátra harmadik leg­magasabb csúcsa. Sokáig ezt a csúcsot hitték a Ma­gas-Tátra, és vele együtt az egész kárpáti hegyvonulat legmagasabb pontjának, mígnem Greiner Lajos német származású erdész 1838-ban egyszerű szögméréssel meghatározta tényleges magasságát. A csúcsról nyíló panoráma a legszebbek közé tartozik a Tátrában. A csúcsról tiszta időben a Magas-Tátra valamennyi jelentős csúcsa és gerince látható, a Közép-oromtól (Prostredný hrot, 2441 m) a Gerlachfalvi-csúcson (Gerlachovský štít, 2655 m), a Tátra-csúcson (Vysoká, 2560 m), a Krivánon (Kriváň, 2494 m) és a Tengerszem-csúcson (Rysy, 2503 m) át egészen a Fehér-tavi-csúcsig (Jahňací štít, 2229 m).
A csúcs első megmászói min­den valószínűség szerint Fábri Ja­kab késmárki csizmadia és családtagjai vol­tak, akik az 1760–1790-es évek kö­zött rezet bá­nyásztak a csúcs ék. ol­dalán fekvő Réz-padokon (Medené lávky), és hónapokig tartó fenntartóz­kodásaik alatt bi­zonyára a csúcsra is feljutottak. Az első ismert tu­rista, aki feljutott a csúcsra, az angol utazó, Robert Townson volt, aki 1793. au­gusztus 17-én egy ismeretlen ve­zető kíséretében mászta meg az akkoriban leg­magasabbnak hitt tátrai csúcsot. Az első téli mászást Theodor Wundt kapitány hajtotta végre, kedvenc vezetője, Horvay Jakab társasá­gában, 1891 decemberében.
Forrás: 250 tátrai túra; Fotó: NÁ

Hirdetés
Hirdetés