Nemzeti emléknap: Szilágyi Sándor – A cipszerek Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/06/04
Hirdetés
Késmárk látlépe - J. Zahradniczek litográfiája. Forrás: vkt.hu
A nagy Tátra mohos tövében
Sok régi, kis városka van.
Tiszta, ódon, ős csendes házak
húzódnak meg takarosan!
Csendes, dolgos, boldog nép lakta!
Egyszerű, józan emberek
S rajtuk maradt sok száz év óta
A nevük: a jó czipszerek!

Bár ajkukon nem magyar szó élt.
De lelkük nem volt soha más!
A szívük mindig magyarul vert,
Magyar volt a föld és a fohász
- A Tátra mennybenéző orma
S a zúgó fenyvesrengeteg
Művelte, hogy egy néppé lettek
A magvarok és a czipszerek!

Valahányszor ősi földet
Vad fegyver elrabolni tört:
Igaz magyar szívvel állt talpra
Honáért a szepesi föld!
Rákóczinál. Pro libertate
Utolsó cseppig küzdtenek
S együtt nyugosznak Brarnyiszkónál
A magyarok és a czipszerek!

S hogy jött a legutolsó próba:
A négyéves vad borzalom:
Szepes népe velünk gyűlt lángra
Sok bús magyar harci dalon!
Hány csatában öntötték vérük
A dicső hatvanhetesek
- Orosz mocsárban, talján sziklán
Velünk haltak a czipszerek!

S hogy eldobtuk a dicső fegyvert,
- Elpárolgott a szent harag!
S hitvány ebek a drága koncon
Marakodva osztoztanak:
Késmárk felett úgy sírt a szellő
S a Tátra lelke fölremeg...
- Így kerültek cseh rabigába
Fogcsikorgatva a czipszerek!

De fegyverük a földbe ásták
Mert tudták: szükség lesz reá.
És lesve várják már a percet...
- Óh csak ne jönne oly soká!.
És verhetnek száz rabbilincset
Izmos karjukra a csehek:
Ott mégis magyarul dalolnak
A hű, a drága czipszerek!

Igló diákja nem tanul meg
Prágai, polkás vad danát.
Lőcse oszlopos városházán
Rákóczi lelke suhan át!
Késmárki templom orgonáján
Most csak magyar zsoltár remeg.
- Visszavágynak és visszajönnek
Mihozzánk még a czipszerek!

Ne féljetek, mi sem felejtünk
Ti ormos Tátra gyermeki!
Ellökött puskánk megtaláltuk
S már tudunk Örülni neki!
Tátra orma felé vigyáz már
Sok magyar puska, várjatok.
S örökre átölelik egymást
A czipszerek és a magyarok!
Írta: Szilágyi Sándor 1922 körül.
Hirdetés
Hirdetés