Nemzetközi Határmegállapító Bizottság a Tátrában Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2013/05/05
Hirdetés

Az I. világháborút lezáró békeszerződésben foglalt új határvonal politikai kijelölését, részletes kitűzését, határ-kövekkel való állandósítását, a határvonal térképezését, a határokmányok elkészítését a Szövetséges és Társult Hatalmak által létrehozott nemzetközi határmegállapító, úgynevezett „határrendező bizottságok" végezték 1921-1925 között. Az 1920. június 4-én Trianonban aláírt békeszerződés 27. cikkelye határozta meg Magyarország új határvonalát. Ez a határleírás, valamint az ennek kiegészítéséül szolgáló 1:1000000 méretarányú térkép igen nagy általánosságban jelzi a határvonal menetét. A határszakaszok leírását azzal kezdi, vagy fejezi be, hogy a ...helyszínén megállapítandó vonal, vagy a helyszínen megállapítandó pontig. Vagyis ennyiszer szerepel a békeszerződésben a „helyszínen megállapítandó vonal" kifejezés. E szöveg is utalt rá, hogy a békeszerződés életbelépése után a leírt határvonalat a terepen kell megállapítani. A határvonal részletes megállapítását a békeszerződés 29. cikke a határrendező bizottságokra bízta, amelyek a Szövetséges és Társult Hatalmak és az érdekelt államok képviselőiből álltak, amelyet szintén törvénycikkek szabályoztak. 
Egy ilyen határrendező bizottságot láthatunk a zakopanei Tátra Múzeumban őrzött korabeli fotón.
Forrás: http://www.sopron.hu Fotó: Tátra Múzeum, Zakopane.


Hirdetés
Hirdetés