275 éve hunyt el ifj. Buchholtz György Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2012/08/04
Hirdetés

275 évvel ezelőtt, 1737. augusztus 3-án hunyt el ifj. Buchholtz György (1688-1737) tanár, természettudós, evangélikus lelkész, aki tu­dós emberként 1723-tól haláláig volt a késmárki líceum rektora. Tanítványaival több kirándulást is rendezett a Magas-Tátrába, pl. 1724-ban és 1726-ban, amikor a Vörös-tavi-völgyből a Keleti-Zerge-résen keresztül jutottak át a Fehér-tavi-völgybe.
 
Tátrai kirándulásainak leírását az 1725-ben Breslauban (a mai Wrocławban) kiadott Relation von der Karpatischen reise, so der Herr George Buchholz in Käsmark anno 1724 verrichete, besonders vom Grünen See c. művében, valamint az 1726-ban szintén Breslauban kiadott Dreitägige karpatische Gebürgreise c. művében adta közre. 1723-1727 között egy breslaui tudományos folyóiratban közölte munkáit és megfigyeléseit a Tátráról, a Szepességről és Liptóról, többek között meteor, szél, vihar, ás árvízi megfigyeléseit, de írt a késmárki földrengésről, ásványvízforrásokról, az Alacsony-Tátra liptói részének barlangjairól, madarakról, halakról, stb. Részletesen foglalkozott a Tátra természeti viszonyaival, többek között a Zöld-tó fenekén keletkező zöld foltokkal, amely jelenséget a feltörő víz alatti forrásokkal magyarázta. Ő rajzolta le 1717-ben a Magas-Tátrát Nagylomnicról nézve, ez a rajz – melyen 19 csúcsot nevezett meg – a legrégibb ismert tát­rai panorámakép, fenti munkáival együtt a Magas-Tátra megismerésének fontos dokumentuma. Később a hegységben található kőzeteket felhasználva elkészí­tette a Magas-Tátra domború tereptérképét is. Ifj. Buchholtz György nevéhez fűződik az a legenda, hogy egyszer fogadásból átúszta a Kőpataki-tavat, s a közepén álló kőszik­lába bevéste a nevét. 1709-1737 között naplót vezetett, amely értékes ismereteket tartalmaz a Tátráról és a Szepességről. A napló két kötetét csak 1957-ben találták meg, jelenleg Liptószentmártonban található.
Forrás: Tátrai túrák, http://www.fsz.bme.hu
Hirdetés
Hirdetés