270 évvel ezelőtt született Csáky István gróf Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2011/06/11
Hirdetés
270 évvel ezelőtt, 1741-ben született Tátrafüred alapítója, Csáky István gróf (1741-1810) szepesi földbirtokos. Szenvedélyes vadászként 1793-ban egy kis vadászkunyhót, majd 1797-ben egy vadászházat és egy kis kápolnát is építtetett könnyű fenyőfából az akkoriban Nagyszalóki savanyúkútnak nevezett forrás közelé­ben, megalapítva ezzel a fürdőt.

Ez a vadászház lett a későbbi gyógyhely alapja, egyben első fürdőháza is. Csáky István sokoldalúságát bizo­nyítja többek között az általa latin nyelven írott kis versike, melyről dr. Szontagh Képes kalauz a Tátraalji fürdőkbe és a Magas-Tátra hegyvidékére c., 1885-ben, Iglón megjelent művében tesz említést, s amelynek magyar fordítása így szól:
„Erre járó utas, megállj kissé, és bámuld meg a művet a Kárpátok alján, melyet Csáky István a nép iránti szeretet által indíttatva emelt, hol kevéssel ezelőtt puszta volt a föld.”
Hirdetés
Hirdetés