Irodalom

Részletes hegymászókalauzok a Tátráról

Neidenbach Ákos
A magyar Tátra-kutatás apostolai
Püski Kiadó, 2011


Katona István
A Tátra száz meséje
Kornétás Kiadó, 2010

 
Neidenbach Ákos
Tátránk tudós polihisztora
GRÓSZ ALFRÉD
I. - II. kötet
Szerző kiadása, Csobánka, 2009.

Adam Piechowski
A Tátra főgerince
I.- IV. kötet
MHSSz, 2007
Fordította: dr. Futó Endre
Szaklektor: Bácskai Gusztáv
 MAGYAR HEGYISPORT ÉS TURISTA ENCIKLOPÉDIA
Kornétás Kiadó, Budapest, 2005
Szerkesztette: Neidenbach Ákos és Pusztay Sándor
Lektorálta: dr. Kis Domokos Dániel

Klaus Gattinger:
A Magas-Tátra
Metszetek, gerincrajzok négynyelvű névtárral
Kornétás Kiadó, Budapest, 2005.
Fordította: dr. Futó Endre
Lektorálta: Bácskai Gusztáv

2006.02.18 - Magyar Nemzet

 


Scheirich László
a mi Magas-Tátránk
A Magas-Tátra történelme
Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2004


Neidenbach Ákos
Hegymászó balesetek
Kornétás Kiadó, 2002
Szaklektor: Péterváry Gábor


Soós Ferenc
Magas-Tátra
Bíbor Kiadó, 2002
 


Scheirich László
Emberek, sziklák, századok
A Magas-Tátra története
Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2001

Neidenbach Ákos
Tátrai LEGENDÁRIUM
Kornétás Kiadó, Budapest, 2000

KÉPESLAPOK IRODALMA


Balázs Károly
Régi magas-tátrai képeslapok

Kiadók, nyomdák, illusztrátorok, fényképészek és témák
1 térképpel és 50 illusztrációval
Budapest, 1992


Ján Gaspar
Tatry
Staré pohladnice rozprávajú

Tátra
Régi képeslapok mesélnek

451 képeslap szlovák, lengyel, magyar és német nyelvű leírásával
Poprád, 2002


Zuzana Demjánová
Tatry v casoch Monarchie
A Tátra a Monarchia idején

140 képeslap rövid szlovák nyelvű leírása
2009
 Ivan Bohus ml.
Príroda Tatier
A tátrai természet

149 képeslappal illusztrálva
Dajama, Pozsony, 2008


Ivan Bohus ml.
Vysoké Tatry
Magas-Tátra

155 képeslappal illusztrálva
Dajama, Pozsony, 2007


Borislav Petrík
Tatry starym objektívom
A Tátra régi objektívvel

Szlovák és angol nyelven
Pozsony, 1997


A HŐSKOR IRODALMA

Kolbenheyer Károly - Kovács Pál
A Magas Tátra
Teschen, 1883

 
"Kivonat
a magyar Kárpát-egylet 1875 aug. 1-jén Tátrafüreden megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
Wünschdorfer Károly indítványozza, miszerint Kolbenheyer úr a közgyűlés által kéressék fel egy Tátra-kalauz készítésére, hogy ez által a touristák biztos útmutatót nyerjenek a Tátrában...."
Dr. Szontagh Miklós
KÉPES KALAUZ A TÁTRAALJI FÜRDŐKBE ÉS A MAGAS TÁTRA HEGYVIDÉKÉRE

Igló, 1885

"Ismételve azon kérdést intézték hozzám, mért nem teszem közzé a Tátra körében szerzett tapasztalataimat és ismereteimet oly alakban, hogy azokat a túristák és fürdő-vendégek kalauzként használhassák...."

Dr. Szontagh Miklós
A MAGAS TÁTRA ÉS HEGYVIDÉKE

Újtátrafüred, 1895

"Méltóságos Rath Péter min. tanácsos urnak őszinte tisztelete jeléül a szerző" szignóval.

Dr. Szontagh Miklós
Tátra-Kalauz
Utmutató a Magas Tátrába s a Tátravidéki fürdőkbe

I. kiadás: Budapest, 1896
II. kiadás: Budapest, 1901 (dr. Jármay László)
III. kiadás: Budapest, 1905 (dr. Jármay László
IV. kiadás: Budapest, 1908 (dr. Jármay László
V. kiadás: Budapest, 1912 (gr. Teleki Sándor
VI. kiadás: Budapest, év n. (gr. Teleki Sándor)Dr. Posewitz Tivadar
A Szepesség
MAGAS TÁTRA ÉS SZEPESI KÖZÉPHEGYSÉG
utazási kézikönyv

Budapest, 1898

"Az egész Szepességet felölelő utazási kézikönyv hiánya régóta érezhető volt. ...
...Részben oka ez annak, hogy a Tátrát meglátogatók oly gyéren keresik fel a Szepesség nevezetességeit.
Ha ezen czélnak megfelel, akkor a reá fordított sok munka, fáradság és időért dusan jutalmazva vannak a szerzők."
Éjszaky József
A Magas Tátra.
"Három nap a Magas Tátrában".

Budapest, 1903

"UTVEZETŐ
menetrenddel, utitervvel, költségelőirányzattal, tájleírással, 17 képpel és 4 térrajzzal."
"Ezen kis munka czélja útbaigazítást adni, hogy hazánk legszebb vidékét azok is megláthassák, kik időben és pénzben gazdálkodni akarnak."
 
Dr. Posewitz Tivadar
A magas Tátra és a szepesi középhegység
Gyakorlati útmutató a természet kedvelői részére
A hegycsúcsok megmászását irta Dénes Ferencz
Tizennégy térképpel és számos képpel

Kassa, 1904

Dr. Posewitz Tivadar
A Szepesség
Utazási kézikönyv

I. A MAGAS-TÁTRA
A CSÚCSOK MEGMÁSZÁSA:
DÉNES FERENCZTŐL

II. A SZEPESI KÖZÉPHEGYSÉG
Budapest, 1903


 
Szolyka Miklós
A három Tátrafüred és környéke
3 térképrajzzal

Budapest, 1912Roth - Karoliny - Kordys
A MAGAS-TÁTRA
Divald Károly Fotóalbum
Eperjes, 1913
(haránt alakú) Dr. Vigyázó - Hefty - Mervay
A MAGAS TÁTRA RÉSZLETES KALAUZA

I. kötet - Dr. Vigyázó János és Hefty Gy. Andor

II. kötet - Dr. Vigyázó János és Mervay Sándor

III. kötet (hegymászókalauz) - Dr. Komarnicki Gyula és dr. Serényi Jenő

Budapest, 1914


Dr. Komarnicki Gyula
A MAGAS TÁTRA HEGYMÁSZÓKALAUZA
(Harmadik kiadás) I.-IV. füzet

Késmárk - Budapest, 1926

"Tizenkét esztendeje annak, hogy a Magas Tátra hegymászókalauzának első kiadása - az első munka, amely az egész Magas Tátra hegyvilágának részletes ismertetését adta - napvilágot látott.
Míg a néhány esztendővel rá megjelent második kiadás az előbbinek csupán legkirívóbb hiányosságainak kiküszöbölésére szorítkozott, a mostani kiadással az egész munkának teljes újradolgozását tűztem ki célomul."
Hefty Gy. Andor és dr. Vigyázó János
A MAGAS TÁTRA RÉSZLETES KALAUZA
III. KIADÁS, 5 füzet

Késmárk - Budapest, 1931

Dr. Thirring - Dr. Vigyázó: Részletes magyar utikalauzok 12. kötete


Schermann Szilárd
Szögescipők nyomai a Kárpátok bércein
Budapest, 1937

Dr. Komarnicki Gyula
A Magas-Tátra hegyvilága
(hegymászó és turistakalauz)

Budapest, 1978

"A Magas-Tátra hegymászókalauzom III. kiadása 1926-ban jelent meg. Sajnos, a kalauz jelentősen korszerűsített, javított, átdolgozott új kiadásának megjelenéséig fél évszázadnak kellett eltelnie.
Talán különösnek látszik, hogy valaki, aki élete tizedik évtizedében jár, és messze mögötte vannak azok az idők, amikor a Tátra bércvilágában életének ünnepnapjait élte, tollhoz nyúljon és vállalkozzék erre a munkára. ..."


Dr. Komarnicki Gyula
A MAGAS-TÁTRA HEGYVILÁGA
(Hegymászó- és turistakalauz)

Második, javított kiadás

I. - VII. kötet

Budapest, 1985


"Legyen ez a könyv, amelyet a Tátra barátainak kezébe adok, hűséges kísérőjük, vezetőjük a bércek világának úttalan útjain. Segítse őket minél többet bepillantani e fenséges, nagy hegyek titkaiba, hogy emlékeik nyomán mindinkább megerősödjön bennök az az érzés, amely annyiunk szívében él: a Tátra szeretete."
Komarnicki Gyula, Budapest, 1976

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...