2010. október 31., vasárnap

A Lomnici-csúcs jellemzése

A Lomnici-csúcs a Tarajkáról
Szepesi N. Vilmos: Az ősi Szepesség című, 1943-ban megjelent, a vármegye múltját feldolgozó művében így jellemzi a Lomnici-csúcsot


„...Néztétek-e már a Tarajka keskeny hátáról a Lomnici-csúcs karcsú alakját, amely mondani látszik: Hiába vettétek el tőlem az elsőséget ti kis emberek és mondjátok, hogy a Gerlachfalvi-csúcs magasabb nálam, mégis én vagyok a legszebb és legmagasabb csúcs a Tátrában...”

2010. október 30., szombat

A Nagyszalóki-csúcs elveszett orma

A Nagyszalóki-csúcs a Magisztráléról
Egyes Tátra-kutatók a 19. században úgy vélték, hogy egy természeti katasztrófa (a Szepességet 1662. augusztus 6.-án sújtó földrengés) következtében a csúcs 200-300 méterrel lett alacsonyabb egykori magasságánál. Ennek e tudományosan alá nem támasztott katasztrófának a terjesztői a csúcs gömbölyded körvonalaival érveltek, amelyek szerint mintha hiányozna a csúcs teteje. Az addig legmagasabb tátrai csúcs lezúdult tetejének maradványaiként fogják fel a déli hegyoldalt összefüggően borító kőtörmeléket. A geomorfológiai vizsgálatok elvégzése és korabeli történelmi források elemzése után (amely szerint 1662-ben nem volt földrengés, esetleg csak pusztító árvizek lehettek) ez az elmélkedés leginkább a képzelet szüleményének mondható.

2010. október 29., péntek

November 1-től téli zárlat a Tátrában

Hóvihar a Nyugati-Tátra főgerincén
November 1-től kezdődik a téli zárlat a Magas-, a Liptói- és  a Bélai-Tátra turistaútjain. November 1-től június 15-ig a tátrai völgyekben a turisták csak a menedékházakig közlekedhetnek. A hegység egyéb részeit csak sízők és síalpinisták látogathatják, de ők is csak a kijelölt sípályákon.

2010. október 28., csütörtök

Megemlékezés a Szimbolikus temetőben

Kápolna a Szimbolikus temetőben
Október utolsó szombatján rendezik meg a Poprádi-tó közelében, az Oszterva alatt található Szimbolikus temetőben a hagyományos megemlékezést a hegyek áldozatairól. A megemlékezésre várják a hegyekben elhunytak rokonait, barátait, valamint az érdeklődő turistákat. A Tátrai Nemzeti Park (TANAP)  illetékese, Dominik Michalík elmondta, hogy az elmúlt 12 hónapban 10 új táblát helyeztek el a temetőben, így a temető mottójának szellemében (A halottak emlékére, az élők figyelmeztetésére) jelenleg 313 táblán 448 olyan személy neve olvasható, akik a világ különböző hegységeiben fejezték be életüket.

2010. október 27., szerda

Játékfilm a Lengyel-Tátra eddigi legsúlyosabb lavinabalesetéről

Tengerszem-csúcs
Az „Igaz történetek” című sorozat első játékfilmjeként október 28.-án, csütörtökön mutatják be a Lengyel Televízióban a "Csend" című játékfilmet, amelynek alapötletét a Lengyel-Tátra eddigi legtöbb áldozatot követelő lavinaszerencsétlensége adta.

2010. október 26., kedd

Ködkísértetet fotóztak a Lengyel-Tátrában

Forrás: ozonenetwork.hu
Ritka légköroptikai jelenséget sikerült lencsevégre kapnia egy szerencsés turistának október elején a Lengyel-Tátrában. A hegymászók között elterjedt babona szerint a hegyekben hal meg az, aki megpillant egy Brocken-hegyi kísértetet, amely igazából nem más, mint a fotót készítő személy árnyéka abban a felhőben, amely az alatta fekvő völgyben elvonul. 

2010. október 24., vasárnap

Frölich Dávid a Tátráról 1639-ben

Téli panoráma
Frölich Dávid írta a következő sorokat az 1639-ben, Bártfán megjelent Medulla geographiae practicae című művében

„Magyarország hegységei között az első helyet a Kárpátok foglalják el, melyeket a hegyek kopasz volta miatt a szlávok Tatry vagy Tarczal néven említenek. Legvadabb a hegység a Szepességen és legmagasabb, csaknem a felhők felé emelkedő csúcsai Késmárk közelében vannak, miért is ezt a hegységet, mely meredekség és vadság tekintetében a svájci, olasz és tiroli Alpokat is felülmúlja és csaknem járhatatlan, Késmárki hegységnek vagy havasoknak is nevezik. A Liptó megye felé hajló csúcsának neve Kriván.”

2010. október 23., szombat

A Csorbai-tó mondája

Csorbai-tó

Volt egyszer a Kárpátok aljában egy házsártos, rosszlelkű asszonynak egy szép és angyali leánya. A leánynak egyszerre három kérője jött; az egyik szegény, de szép állású, a másik jómódú, de fukar, a harmadik gazdag, de rút volt. Az anya leányát az utóbbihoz erőszakolta, de a leány nem akart menni egyikhez sem, mert szívének volt már szerelme, akiért az forrón, szerelemmel dobogott. Az anya látván, hogy sem rábeszélés, sem dorgálás nem használ, egy reggel iszonyú szitkozódások között elkergette hazulról a leányát.

2010. október 22., péntek

Interjú a medvetámadás sérültjével

Nyilatkozott az egyik szlovák internetes portálnak Radek Petlan, a csütürtükön, Tátralomnic közelében történt medvetámadás sérültje. A Tátrai Drótkötélpályák (TLD) munkatársa a támadás idején éppen a lesikló lejtőn lévő, a felvonókhoz tartozó eszközök technikai állapotát ellenőrizte. A medvetámadás körülményeiről a következőket mondta: „A rossz látási viszonyok miatt kb. 5-10 méter távolságban lehettem a medvétől, amikor észrevettem, gyakorlatilag majdnem nekiütköztem. A medve ijedtében ösztönösen támadott. A vastag, téli ruházatomnak köszönhetem, hogy csak könnyebb sérüléseket szenvedtem. Az egész támadás mindössze 3-5 másodpercig tartott. A sérült azt is hozzátette, hogy nem szeretné, ha ez a támadás félelmet és rettegést keltene a turistákban, valamint azt sem, hogy a hivatalos szervek aránytalanul súlyos válaszlépéseket tegyenek. „Azt hiszem, ha a medve azelőtt meglátott volna, mielőtt ilyen közelről szembetalálkozunk, nem támadott volna meg” – mondta a beszélgetés végén.
Forrás: www.topky.sk/cl/10/821489/Napadnuty-muz-utok-medveda-v-Tatrach-obhajuje

Búvárok tisztították a tátrai tavakat

Felkai-tó
A 17. éve tartó „Tiszta vizet a tátrai tavakba” program keretében ezúttal a Felkai- és a Csorbai-tavat tisztították meg a búvárok. 58 önkéntes búvár közel 80 kilogramm szemetet hozott felszínre e két tóból. A tátrai folyók és magashegyi tavak tisztítása rendszeres tisztítása a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) rendszeres feladatai közé tartozik. Október 22.-én 10 búvár merült a Felkai-tó vizébe, amelyből kb. 3 kg., elsősorban az idegenforgalom számlájára írható szemetet gyűjtöttek össze.

2010. október 21., csütörtök

Emberre támadt a medve a Tátrában

A fotó illusztráció
Alig pár nappal a Csorbai-tónál történt medvetámadás után ezúttal emberre támadt egy medve a Magas-Tátrában. A mai napon a Tátralomnic és a Kő-pataki-tó közötti sífelvonók műszaki állapotát ellenőrző személyre támadt egy medve a Tátralomnic feletti lejtőn. A munkásnak megmarta a kezét és a combját, jelenleg a poprádi kórházban ápolják. A baleset körülményeinek kivizsgálására bizottság jött létre. A hír szerint kilövési engedélyt szeretnének kapni erre az egyedre, mivel emberre támadt.

A Szepesség történelme dióhéjban


A Városháza Lőcsén

Szepesség

„Azonban szerencsémre másnap reggel korán indultunk; ott feküdt még a Tátra egész pompájában, mint valami alvó szép leány, ki álmában lehányta takaróját, mely bájait leplezte. Gyönyörittasan szemléltem egy darabig… mert aztán fölriadt – tán a kocsizör­gésre – s mintegy elszégyenülve burkolta magát köd-paplanába… a Tátra… a szép leány.”
Petőfi Sándor: Úti jegyzetek, 1845.

A Szepesség a történelmi Magyarország egyik legszebb tájegysége. A Magas-Tátra D-K-i előterében elterülő sík vidéket az 5-6. századtól kezdődően szláv törzsek lakták, akik ekkor vándoroltak szét a mai Ukrajna és Kelet-Lengyelország területéről. A 9. század elején egyes szláv csoportok a Kárpát-medence középső területe­ire vándoroltak. A honfoglalás utáni időkben Bors vezér előrenyomult a Felvidékig, hogy az ország határait egészen az ekkor még erdő borította Tátráig, ezzel együtt a nagyobbrészt lakatlan Szepességig biztosítsa. A Szepesség területén szórványosan megtelepült szláv törzseket talált, akik a 13. szá­zad közepéig a vidék legszámottevőbb lakói maradtak. Elsőként Gömörből és Tornából származó magyarok települtek le itt a 11-12. század fordulóján majd. II. Géza uralkodása alatt (1141-1162) kezdődött a vidék erőteljesebb betelepítése.

2010. október 20., szerda

A Móry-kilátó egykor - és ma

A Csorbai-tó közelében Móry Károly építész (1845-1921) 1900-ban egy lápteknőből mesterségesen duzzasztott kis tavacskát hozott létre, amelyet úgy alakított ki, hogy azon keresztül folyik a Malom-patak. A mesterséges tó mellé 1905-ben kétemeletes szálló épült, amit tulajdonosáról Móry Szállónak neveztek el. Ezzel a szállóval alapította meg Móry a róla elnevezett Móry-telepet, a kis tavacskát pedig Móry-tónak nevezték el. A tulajdonos halála után unokaöccse, Móry János zeneszerző (1892-1978) lett a telep tulajdonosa, aki aztán egészen haláláig itt élt és dolgozott. Az új tulajdonos 1931-ben, majd 1936-ban két további épületet, valamint egy kilátót épített a szálló mellé. E kilátó sorsáról jelent meg egy érdekes írás a havaslap.blog.hu oldalon, ajánlom a Tátra-barátok figyelmébe.
Forrás: havaslap.blog.hu

Általános tudnivalók - Lengyel-Tátra


Az Őz-szikla a Fehér-völgy felett

A Lengyel-Tátra a Magas-Tátra és a Liptói-Tátra É-i szegélyeként Lengyelország D-i részén fekszik. Földrajzilag K-ről, D-ről és Ny-ról is Szlovákia határolja (U alakban ékelődik be Szlovákiába). É-ról a nowy targi medencébe hanyatló Havasalja (Podhale) hegyvidéke határolja. A szlovák oldalhoz hasonlóan a Liliom-hágó (1947 m) választja el egymástól a hegység geológiai szempontból egymástól elkülönülő két fő részét, a há­gótól Ny-ra fekvő Nyugati-Tátrát (Tatry Zachodnie), valamint a K-re húzódó Magas-Tátrát (Tatry Wysokie).

2010. október 19., kedd

Medvetámadás Csorbató közelében

A Csorbai-tó közelében, a fotók tanúsága szerint a villamos síneken fényes nappal támadt rá egy felnőtt barnamedve egy kecskére, mégpedig a közelben lévő erdészház lakóinak szeme láttára. A szemtanúk még a következő napon is sokkos állapotban voltak a kecske elpusztításának látványától. "Ez kegyetlen volt" mondta az erdészház szomszédjában élő szemtanú. "A kecske vasárnap az erdészház bekerítetlen udvarán legelészett. Amikor a kutya ugatni kezdett, az erdő felé néztem, és azt láttam, hogy egy medve húzza magával az életéért küzdő kecskét."

2010. október 18., hétfő

Általános tudnivalók - Szlovák Paradicsom


Fehér-patak-völgye

A Szlovák Paradicsom területe

Ø Az Alacsony-Tátrát K-ről lezáró hegység Szlovákia K-i részén található, a Szlovák-érchegységhez (korábban Gömör-Szepesi-érchegység) tartozik, a Szepes-Gömöri-karszt É-i részének főleg mészkő alkotta legnagyobb és legpompásabb része.
Ø Ny-ról az Alacsony-Tátra, É-ról a Hernád-medence, míg K-en a Hernád-völgye határolja, évszázadok óta természetes határt képez az É-ra fekvő Szepesség (az egykori Szepes vármegye) és a D-re fekvő Gömör (az egykori Gömör és Kis-Hont vármegye) között
Ø A hegységet a MKE Iglói Osztálya 1890-ben szigorúan védett szarvas rezervátummá nyilvánította. 1930-ban az akkori természetvédő egyletek tiltakozása révén sikerült megakadályozni a hegységben a kíméletet nem ismerő fakitermelést, amelynek addigra néhány szurdok már áldozatául esett.
Ø 1964-ben védett területté, 1988-ban nemzeti parkká nyilvánították. A nemzeti park belső, legmagasabb szinten védett területe 19.763 hektár, melyet 13.011 hektár kiterjedésű, szintén védett övezet vesz körül. A nemzeti park K-Ny-i hosszúsága 26 km, É-D-i szélessége pedig 18 km.
Ø A hegységet mintegy 300 km hosszú jelzett turistaúton járhatjuk be széltében-hosszában, ebből mintegy 100 km hegyvidéki, szakadékos területeken halad keresztül. A Szlovák Paradicsom ösvényein 356 m vaslétra, több mint 1000 m doronglétra, 335 sziklalépcső, 687 m vaslánc, 114 m sziklajárda és 84 m vashíd található.

A millenniumi emlékmű egy darabjának megtalálása

2003. október 
Két fekete kődarab fekszik az asztalon, felszínük csillogóan sima, rajtuk felirat. Valaha összetartoztak, de történelmünk egyik vihara szétszakította és 83 esztendei elválásra ítélte  őket. Ákos óvatos mozdulattal megérinti és összetolja a darabokat. Alig hiszünk a szemünknek: a valaha elszakított részek tökéletes illeszkedéssel egymásra találnak.

2010. október 17., vasárnap

A Kriván ferde kúpja

A Kriván a Szoliszkó menedékháztól
Miután Isten megteremtette a világot, a hetedik nap végén elgondolkodott, mivel tehetné szebbé, barátságosabbá művét. Magához intette legügyesebb angyalát, és utasította, hogy szórjon szét még a világban egy zsákra való természeti szépséget, pl. erdőket, réteket, tavakat, patakokat, na és természetesen állatokat is. Az angyal így is tett, sorban szépítgette a világot, amíg el nem jutott a tátrai csúcsokhoz. Itt azonban rosszul mérte föl ezek magasságát, és zsákja beleakadt a Kriván tetejébe, amitől kiszakadt a zsákja. Ennek köszönhetően lett ferde a csúcs teteje, de ami még ennél is fontosabb, ennek köszönhetően erre a hegységre szóródtak ezek a csodás természeti szépségek, a zergékkel, mormotákkal és a többi állattal együtt. Így aztán annyi természeti szépség jutott a később Tátrának elnevezett hegységnek, mint egyik másiknak sem a világon.

Dr. Katona István Tátra-festményei

A Tátra nyugati őre, a Kriván
Dr. Katona István barátom szíves hozzájárulásával teszem közzé azt a fotógalériát, amely az ismert Tátra-festő életművének néhány darabját mutatja be. Felhívom a látogatók figyelmét az ajánlott irodalomban is bemutatott „A Tátra száz meséje” című, 2010-ben megjelent képes albumra, amely dr. Katona István 100 db, tátrai témájú festményét mutatja be.

2010. október 16., szombat

A Tátra legnagyobb tavai, vízesései


A Magas-Tátra 10 legnagyobb tava


1.
Nagy-Hincó-tó (Veľké Hincovo pleso)
20,08 ha
2.
Csorbai-tó (Štrbské pleso)
19,76 ha
3.
Alsó-Fenyves-tó (Nižné Temnosmrečinské pleso)
12,00 ha
4.
Poduplaszki-Felső-Békás-tó (Vyšné Bielo. Žabie p)
9,56 ha
5.
Poprádi-tó (Popradské pleso)
6,88 ha
6.
Felső-Fenyves-tó (Vyšné Temnosmrečinské pleso)
5,55 ha
7.
Alsó-Terianszko-tó (Nižné Terianske pleso)
5,47 ha
8.
Felső-Wahlenberg-tó (Vyšné Wahlenbergovo pleso)
5,18 ha
9.
Kriváni-Zöld-tó (Krivánske Zelené pleso)
5,16 ha
10.
Poduplaszki-Alsó-Békás-tó (Nižné Bielo. Žabie pl)
4,65 ha

A Tátra legmagasabb csúcsai


A Magas-Tátra legmagasabb csúcsai


1.
Gerlachfalvi-csúcs (Gerlachovský štít)
2655 m
2.
Gerlachfalvi-őrtorony (Gerlachovská veža)
2642 m
3.
Lomnici-csúcs (Lomnický štít)
2632 m
4.
Jég-völgyi-csúcs (Ľadový štít)
2627 m
5.
Fecske-torony (Pyšný štít)
2623 m
6.
Hátsó-Gerlachfalvi-cs. (Zadný Gerlachovský štít)
2616 m
7.
Markazit-torony (Malý Ľadový štít)
2611 m
8.
Déli-Lavina-torony (Lavinový štít)
2606 m
9.
Kis-Gerlachfalvi-csúcs (Kotlový štít)
2601 m
10.
Északi-Lavina-torony (Lavinová veža)
2600 m
11.
Téry-csúcs (Malý Pyšný štít)
2591 m
12.
Nagy-Gerlachfalvi-torony (Veľká Litvorová veža)
2581 m
13.
Tátra-csúcs (Vysoká)
2560 m
14.
Egenhoffer-csúcs (Strapatá veža)
2565 m
15.
Késmárki-csúcs (Kežmarský štít)
2558 m

El tudom képzelni...

A Lomnici-csúcs Csütörtökhelyről
Fischer Miklós, a Magyarországi Kárpát Egyesület ügyvivő alelnöke mondta az alábbi gondolatokat az egyesület 1906. évi közgyűlésén

„….El tudom képzelni a Tátra jövendő képét: mikor a Turista-út nemcsak keleten, de nyugaton is a Tycha-völgyön és Lilejowe-hágón át egyesül a lengyelek turistaútjával; mikor a Tátra liptói részében is, a meghosszabbított Turista-út mentén új fürdő és nyaralótelepek keletkeznek, mikor a Tycha-völgytől Barlangligetig villamos vasút bonyolítja le a személyforgalmat, mikor nem 30.000-40.000 hanem háromszáz-négyszázezerre rúg a Tátrai bércek alján és völgyeiben megforduló idegenek száma, mikor a hegyvidék mint nemzeti birtok felszabadult a mostani birtokviszonyok nyomasztó és az egészséges fejlődést gátló nyomása alól, mikor a Tátra vasúton nemcsak Csorbató és Tátralomnic, hanem Tátrafüred és Barlangliget felől is megközelíthető, mikor kényelmes kocsiutak vezetnek minden völgybe, kényelmes ösvények minden csúcsra, mikor a Turista-út egész zónáján végig örök áron megszerzett parcellákon épített villákban a magyar intelligencia ezrei nyaralnak, mikor fogaskerekű vasutak vezetnek a Tarajkára, a Tengerszemcsúcsra, a Nagyszalóki csúcsra, melynek csillagászati és meteorológiai obszervatóriuma a magyar tudomány szolgálatában áll; mikor fenhavasi tavaink partjain – mint klimatikus gyógyhelyeken – szállodák állnak.”

2010. október 15., péntek

Folytatódik a Hunfalvy-völgyi menedékház felújítása

Hunfalvy-völgyecske, az épülő menedékház
Lassan félidejéhez érkezik a Hunfalvy-völgyi menedékház felújítása. A Tátra legmagasabban (2250 m) fekvő, csak nyáron nyitva tartó menedékházának felújítását az idei nyári szezon elején kezdték meg. Ma már állnak a Hincó-tavakhoz vezető turistaútról is jól látható új épület falai, készül a tetőszerkezet.

2010. október 14., csütörtök

A Magas-Tátra területe, kialakulása, feltárása


Magas-Tátra

Ø A világ legkisebb terje­delmű ma­gashegysége.
Ø A Központi Kárpátoknak is nevezett hegység kristályos magját a Liptói-Tátra (lengyel oldalon Nyugati-Tátra) és a Magas-Tátra (szlovák és lengyel oldalon) képezik, ezt Ny-on az Árva-liptói mészkőhegység, K-en a Bélai-Tátra mészkő alkotta hegyei foglalják keretbe.
Ø A Ma­gas-Tátra és a Liptói-Tátra fő kőzete a gránit, a Bélai-Tátra és a Lengyel-Tátra egy részének fő alkotóeleme a mészkő.
Ø A Tátra területe 790 km2 (összehasonlításként az Al­pok 175.000 km2).
>      Ebből a Magas-Tátra (szlovák és lengyel oldalon együtt) 330 km2.
>      A Liptói-Tátra (szlovák és lengyel oldalon együtt) 400 km2.
>      A Bélai-Tátra 60 km2.
Ø A Magas-Tátra főgerince kb. 26 km hosszú.
>      A Liptói-Tátra főgerince kb. 37 km hosszú.
>      A Bélai-Tátra mészkő alkotta főgerince kb. 14 km hosszú.
Ø A Tátra légvonalban mért hosszúsága 60 km.
Ø A hegység legnagyobb szélessége 18 km körül van.

Új szlovák hegymászókalauz a Tátráról


Marián Bobovčák – Marián Jacina: Výber tatranských stien
Horolezecký sprievodca, Vysoké Tatry – západná časťAz új magas-tátrai hegymászó kalauz első kötetében a hegység nyugati részének mászóútjait ismerhetjük meg. Az első kötetet 5 részlettérkép, 43 színes fénykép (a berajzolt útvonalakkal) és 208 falrajz (topo) gazdagítja. A 206 oldalas kalauzban különböző falak 360 útja van feldolgozva.

2010. október 11., hétfő

Sikeres mentőakció a Papirusz-csúcsról

A hegyi mentőszolgálat emberei segítségével jutott le a Papirusz-csúcsról az a két hegymászó, akik vasárnap este kerültek bajba a Tátrában. A hegymászók már visszafelé tartottak a Papirusz-csúcsról, de a sűrű köd és a jeges terep miatt nem tudtak biztonságosan leereszkedni. A rossz látási viszonyok miatt a Zöld-tótól már csak gyalogszerrel tudtak a keresésükre indulni, ezúttal azonban az erejüket valószínűleg túlbecsülő hegymászók szerencsésen megúszták a kalandot.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...